← Tilbage

Teleskoptransportør

Teleskoptransportører bruges til læsning og losning af løst lastet gods i containere, trailere, biler. Teleskoptransportøren kan skydes ud og ind, så den følger brugerne i arbejdet i container eller lastrum. Via teleskoptransportøren flyttes gods mellem lager/vareterminal og containere og lastrum. Teleskoptransportører fås med forskelligt udstyr som f.eks. hæve/sænkefunktion til sikring af god arbejdshøjde og vakuum-løfteudstyr til afhjælpning af løft. Transportørerne findes både med ruller og med bånd.

FORDELE:

 • Giver mindre bæring.
 • Kan forbedre arbejdshøjder, rækkeafstande og arbejdsstillinger og mindske belastningen ved håndtering og løft.
 • Kan bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. rygproblemer og overbelastning af arme og ben.
 • Kan lette arbejdet og give hurtigere ekspedition.

FORUDSÆTNINGER:

 • At teleskoptransportøren passer til opgaven – gods og transportmidler.
 • Passende indretning og pladsforhold til brug af teleskoptransportør f.eks. i forhold til at få gods til og fra teleskoplæsseren.
 • At arbejdet tilrettelægges og organiseres så den samlede løftemængde pr. person ikke er belastende.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke varer og opgaver skal teleskoptransportøren bruges til?
 • Hvad vejer emner og varer, der skal transporteres?
 • Hvilken skydelængde er der behov for?
 • Ønsker til arbejdshøjder?
 • Er der behov for ekstraudstyr som vakuum-løfteudstyr, operatørplatform, lys, andet?
 • Skal teleskoptransportøren være stationær eller mobil?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug teleskoptransportør? Herunder passende fundament.
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er klemningsfarer forebygget?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af teleskoptransportøren?
 • Er teleskoptransportøren CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted
Leverandørliste

Caljan Rite-Hite Danmark 
Telefon: 87387800 
www.caljan.com