← Tilbage

Transportør - vinkeljusterbar

Vinkeljusterbar transportør bruges til at flytte byrder fra forskellige højder og optimere arbejdshøjder og arbejdsstillinger, f.eks. i forbindelse med tømning og fyldning af lastbiler og containere.

FORDELE:

 • Den kan let tilpasses opgave og person.
 • Tunge ting vil kunne trækkes eller skubbes over på båndet, så det ikke skal løftes.
 • Så snart båndet har fat i kassen, er det med til at trække kassen/emnet over på båndet, hvilket gør belastningen på kroppen ved træk og skub mindre.

FORUDSÆTNINGER:

 • At den vinkeljusterbare transportør passer til opgaven - gods og transportmidler.
 • Passende indretning og pladsforhold til brug af vinkeljusterbar transportør, f.eks. i forhold til at få gods til og fra.
 • At arbejdet tilrettelægges og organiseres, så den samlede løftemængde pr person ikke er belastende.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke varer og opgaver skal den justerbare transportør bruges til?
 • Hvad vejer emner og varer, der skal opsamles med den vinkeljusterbare transportør?
 • Ønsker til arbejdshøjder?
 • Er der behov for ekstraudstyr som vakuum-løfteudstyr, operatørplatform, lys, andet?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af transportøren – herunder passende fundament?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er klemningsfarer forebygget?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af transportør med vinkeljusterbar del?
 • Er transportøren CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Caljan Rite-Hite Danmark 
Telefon: 87387800 
www.caljan.com 

Manupac
Telefon: 21859486
www.manupac.dk

Qubiqa - Automation Division
Telefon: 75120199 
www.qubiqa.com

Skanroll A/S
Telefon : 86882811
www.skanroll.dk