← Tilbage

Truckudstyr - Push-Pull aggregater til gods på slip-sheet

Push-Pull aggregater er specialudstyr til truck og bruges til at håndtere gods på slip-sheet og til at erstatte traditionel palleteknik. Push-Pull aggregatet, der er monteret på trucken i stedet for gafler, består af plade og aggregat, der kan trække og skubbe slip-sheet og gods fra og til pladen. Slip-sheets bruges på samme måde som paller; men fylder mindre og bruges til at optimere udnyttelsen af plads i containere, vogne og trailere.

FORDELE:

 • Brug af slip-sheet og Push-Pull aggregat kan give mindre manuel håndtering.
 • Kan lette arbejdet med løft, håndtering og transport af emner/byrder, f.eks. i forbindelse med fyldning og tømning af containere og trailere.
 • Bedre pladsudnyttelse i containere, trailere m.m.
 • Kan give mindre administration og færre returlæs af f.eks. paller.
 • Kan fås i forskellige udgaver med f.eks. forskellig kapacitet.

FORUDSÆTNINGER:

 • At truck og Push-Pull aggregatet passer til opgaven.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med truck og Push-Pull aggregat.
 • Transport- og adgangsveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Brug af truck og Push-Pull aggregatet efter de dertil hørende forskrifter.
 • Brugerne skal være over 18 år og have truckcertifikat.
 • Ved brug af gas- og dieseldrevne gaffeltruck i bygninger skal der tages forholdsregler for afgasning og os.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal truck og Push-Pull aggregatet bruges til?
 • Har samarbejdspartnere – leverandører, kunder – udstyr til håndtering af slip-sheet?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af truck og Push-Pull aggregat?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af truck og Push-Pull aggregat?
 • Er den ønskede truck med Push-Pull aggregatet CE-mærket?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted, samt føre tilsyn med at instruktionen følges.
Leverandørliste

e-l-m Kagelund A/S 
Telefon: 75893500 
www.e-l-m.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk