← Tilbage

Truckudstyr – Rullegafler

Truck udstyret med rullegafler kan bruges til håndtering af gods på slip-sheet og som en almindelig gaffeltruck til paller og andet. Gaflerne er konstrueret således, at rullerne hæves eller sænkes alt efter gaflernes position, så de kan bruges til at rulle slip-sheet og gods af og på, men er sænkede, når trucken løfter og flytter godset. Slip-sheets bruges på samme måde som paller; men fylder mindre og bruges til at optimere udnyttelsen af plads i containere, vogne og trailere.

FORDELE:

 • Letter arbejdet med manuelle løft, håndtering og transport af emner/byrder.
 • Kan bruges til håndtering af slip-sheet og som en almindelig gaffeltruck – mere fleksibelt end ved brug af Push-Pull aggregat.
 • Brug af slip-sheet og truck med rullegafler kan give mindre manuel håndtering.
 • Kan lette arbejdet med manuelle løft, håndtering og transport af emner/byrder, f.eks. i forbindelse med fyldning og tømning af trailere og containere.
 • Brug af slip-sheet giver bedre pladsudnyttelse i trailere, containere m.m.
 • Transport med slip-sheet kan give mindre administration og færre returlæs.

FORUDSÆTNINGER:

 • Brug af slip-sheets.
 • At truck og rullegafler passer til opgaven, f.eks. at byrden har en udformning og beskaffenhed, så gaflerne kan komme ind under den.
 • At samarbejdspartnere – leverandører, kunder – har udstyr til håndtering af slip-sheets.
 • Hvis der er behov for brug af paller i sammenhæng med slip-sheets – er det nødvendigt med specielle paller eller tilpasning af eksisterende paller, så gaflerne kan komme ind mellem palle og slip-sheet.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med truck med rullegafler.
 • Transport- og adgangsveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Brugerne skal være over 18 år og have truckcertifikat.
 • Ved brug af gas- og dieseldrevne gaffeltruck i bygninger skal der tages forholdsregler for afgasning og os.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal truck og rullegafler bruges til?
 • Har samarbejdspartnere – leverandører, kunder – udstyr til håndtering af slip-sheets?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af truck og rullegafler?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af truck og rullegafler?
 • Er den ønskede truck med rullegafler CE-mærket?
 • Foreligger der brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted, samt at der føres tilsyn med at instruktionen følges.

 

Leverandørliste

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk