← Tilbage

Vakuumløftere - mobile

Vakuumløfteudstyr kan være monteret på truck, el-stabler og andre køretøjer og hermed være mobilt. Mobile vakuumløftere kan bruges til at løfte, flytte og håndtere mange forskellige typer emner. Eksempelvis kasser, kartoner, sække, dunke, plader, computere, fjernsyn, ruller, tønder og meget andet. Mobile vakuumløftere kan bruges til inden- og udendørs opgaver og eksempelvis til håndteringsopgaver forskellige steder på lagre og arbejdsområder og i containere.

FORDELE:

 • Letter arbejdet med løft, håndtering og transport af emner/byrder.
 • Afhjælper løft og bæring og mindsker belastningen af kroppen.
 • Kan følge brugeren rundt på lageret, arbejdsstedet, arbejdsområdet.
 • Er hurtig og let at bruge.
 • Kan udformes og tilpasses til forskellige emner og opgaver.
 • Med en vakuumløfter kan opgaver, der tidligere krævede flere personer, udføres på forsvarlig vis af én medarbejder.

FORUDSÆTNINGER:

 • At køretøj og vakuumudstyr passer til opgaven. Kræver f.eks. forskellige typer sugefødder/gribeværktøj afhængig af emnet.
 • At der er batterikapacitet på køretøjet til udstyret.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold - til arbejde med mobil vakuumløfter f.eks. fri højde og fri plads ved plukkeplads.
 • Transport- og adgangsveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Brug af køretøjet efter de dertilhørende forskrifter.
 • Brugerne skal være over 18 år og have passende førercertifikat, f.eks. truckførercertifikat.
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel – herunder passende afmærkninger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken opgave skal vakuumløfteren kunne udføre?
 • Kan emnerne håndteres med vakuum? Har de en beskaffenhed og udformning, der gør det muligt?
 • Er emballageegenskaberne på byrderne egnet til gentagne håndteringer med vakuum løfter?
 • Hvilken løftekapacitet kræves?
 • Har den mobile vakuumløfter den nødvendige rækkevidde?
 • Hvilken udformning af sugefødder m.m. – er bedst egnet til den aktuelle byrde og opgave?
 • Hvilken udformning af håndtag er bedst egnet til den aktuelle opgave, f.eks. i forhold til gode arbejdsstillinger og betjeningsmuligheder.
 • Hvilket støjniveau genererer den mobile vakuumløfter?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af mobil vakuumløfter?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af mobil vakuumløfter?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er der sikkerhedsanordninger ved spændingsfald?
 • Er den ønskede vakuumløfter CE-mærket med køretøjet?
 • Foreligger der er overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted, samt at der føres tilsyn med at instruktionen følges.
 • Kontrollere, at den nødvendige mærkning af vakuumløfteren – f.eks. belastningsskema – altid er til stede.
 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisning – eksempelvis skift af filtre sker efter behov. Hvis der er skrappere lovpligtige krav om lovpligtigebrug og eftersyn skal de følges.
 •  
Leverandørliste

Alvac Construction
Telefon: 97810304 
www.al-vac.dk 

JLM Teknik ApS
Telefon: 98576060 
www.jlmteknik.dk