Ved køb

 • Det er en god ide, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og brugerne af hjælpemidlet inddrages før køb og ved valg af hjælpemidler.
   
 • Overvej om omgivelserne (f.eks. plads, køre- og gangveje, plads til arbejdsopgaver) passer til hjælpemidlet.
   
 • Overvej om hjælpemidlet passer til eventuelle andre hjælpemidler, og de arbejdsopgaver det eventuelt skal fungere sammen med.
Tjek CE-mærkning
 • Hvis hjælpemidlet drives mekanisk med maskinkraft, hydraulik, trykluft mv. skal det CE-mærkes. Der skal også være en overensstemmelseserklæring, hvori leverandøren erklærer, at hjælpemidlet overholder sikkerhedskravene i maskindirektivet.
 • Hvis hjælpemidlet er beregnet til løft af byrder, skal det også CE-mærkes, selv om det kun drives ved håndkraft. Stropper, kroge, kæder og andet tilbehør, der bruges til løft af byrder, skal også CE-mærkes.
 • Andre hjælpemidler, der kun drives med håndkraft, skal ikke CE-mærkes.
 • Det er leverandøren, der CE-mærker. Det vil sige, at der ikke er en myndighed som kontrollerer, at hjælpemidlet overholder sikkerhedskravene i maskindirektivet. Derfor bør I selv se efter, om I synes, der er nogen faremomenter ved hjælpemidlet.
Tjek brugsanvisning
 • Alle hjælpemidler skal have en brugsanvisning. Det gælder både de, der skal CE-mærkes, og dem der ikke skal.
 • Brugsanvisningen skal indeholde anvisninger om korrekt samling og opstilling/installation af hjælpemidlet, ibrugtagning, brug og farefri brug, eventuel oplæring, justering, rengøring, vedligeholdelse og reparation.
 • I brugsanvisningen skal der også stå, hvad hjælpemidlet må bruges til, og hvis det er nødvendigt, om der er forudsigeligt misbrug, der kan resultere i ulykkesfare.
 • Der skal også stå, hvordan mekaniske fejl og svigt afhjælpes på farefri måde.
 • Brugsanvisningen skal være på dansk. Eventuelle advarselsskilte, skilte om betjening og tekst om betjening på hjælpemidlet skal være på dansk. Dog kan der være sikkerhedshensyn, der betyder, at brugsanvisningen også bør være på et andet sprog.
 • Hvis vedligeholdelsen skal udføres af specialiseret personale, kan brugsanvisningens oplysninger om vedligeholdelse dog skrives på et andet sprog, der forstås af det pågældende personale.
 • Hvis der er tale om et CE-mærket hjælpemiddel fra udlandet, skal brugsanvisningen på originalsproget leveres sammen med den danske udgave. Det har til formål, at man kan kontrollere oversættelsen, da brugsanvisningen for CE-mærkede hjælpemidler skal have den samme tekst i alle EU-lande.
 • Støjniveauet (og vibrationsniveauet, hvis det er relevant) skal stå i brugsanvisningen. Overvej om støjniveauet er acceptabelt. Maskindirektivet og dansk lovgivning om støj er ikke ens.
Tjek brug og vedligeholdelse
 • Overvej om betjeningsgrebene er letforståelige og logiske og kontroller, at man ikke kan starte hjælpemidlet ved et tilfælde, f.eks. ved at man tilfældigt strejfer startknappen.
 • Kontroller at hjælpemidlet er indrettet sådan, at det ikke starter af sig selv, når strømmen kommer tilbage efter et strømsvigt.
 • Overvej om vedligeholdelse og rengøring er nem og ukompliceret, så det ikke senere viser sig at være unødigt besværligt.
 • Det er en god ide at se efter, om leverandøren anviser regelmæssige eftersyn, og hvorvidt disse eftersyn skal udføres af eksterne fagfolk. Det kan have indflydelse på omkostningerne ved at drive hjælpemidlet. Se også efter om der er lovpligtige eftersyn ifølge danske regler. De er ikke en del af maskindirektivet og skal ikke stå i brugsanvisningen.