Hent vejledning

Radiokommunikation på skadesteder

2021

Branchevejledningen beskriver de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til radiokommunikation på skadesteder og anviser organisatoriske og tekniske løsninger
til at minimere risikoen for indsatsmandskaber.