Oversigt over alle materialer

fra jernbanetransport

Jernbanetransport

Jernbanetransport

Grundmateriale

Brancheområder

Til top

Pjece Dieselpartikler og tog​

2018

Pjecen informerer om dieselpartikler og arbejdsmiljø. 

Den kommer med forslag til, hvordan personale, der arbejder i og ved dieseltog, kan reducere risikoen under arbejdet.
 

 

Ulykker

 

 

Instruktionsmateriale

 

Spor respekt

Spor respekt siderne henvender sig til såvel den, der arbejder som færdes i og ved spor som dem, der blot er på vej. Materialet omfatter film og podcasts.

2011 - 2019 

Kom godt ud af uenigheden

Tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø indenfor jernbanetransport

2011 - 2022

Andre materialer

 

På branchesiden kan du også finde kampagner og rapporter om arbejdsmiljøforhold.