Oplevelse af nærved-ulykker:

Hvordan påvirkes man og hvordan kan det håndteres

Episode 1
Indledende episode

Episode 2
Påkørsler

Episode 3
Kollegapåkørsel og andenhånds-ulykker

Episode 4
Nærved-ulykker

Episode 5
Pårørende

Episode 6
Kolleganetværk, defusing og debriefing