Togdrift i Danmark er både godstransport og persontransport. Der kører knap 2.700 tog hvert døgn på jernbanenettet - 1400 intercity- og regionaltog, 1100 S-tog og 170 godstog. Det svarer til næsten 1 mio. tog på årsbasis. Der bliver årligt transporteret mere end 170 mio. passagerer og over 1 mio. tons gods.

Branchen involverer mange forskellige personalegrupper, fra stationsbetjente, banearbejdere, mekanikere, personale beskæftiget med kundehåndtering (billetkontrol, salg og servering) til lokomotivførere og trafikledere i trafikstyringscentraler. Jernbanestrækningerne drives af togoperatører som f.eks. DSB, lokalbanerne og en række private selskaber. Selve infrastrukturen (spor, signalanlæg og stationer) ejes, vedligeholdes og fornys af infrastrukturforvalterne som f.eks. Banedanmark og lokalbanerne. I forbindelse med anlæg og fornyelse, og til dels vedligeholdelse, beskæftiger Banedanmark og lokalbanerne en række private selskaber.

De ansatte er organiseret i forskellige fagforbund, herunder Dansk Jernbaneforbund, 3F/Københavns Jernbanearbejdere, Dansk Metal, afd. 7 og HK/Stat Trafik&Jernbane. 

Jernbanernes Arbejdsgiverforening organiserer en bred vifte af virksomheder indenfor jernbaneområdet – såvel metro, godskørsel og persontrafik og indenfor såvel lokalbaneområdet som udliciteret jernbanedrift. Ligeledes organiserer foreningen en række virksomheder indenfor banevedligeholdelsesområdet.

Alle organisationerne samt operatørerne og infrastrukturforvalterne har i mange år arbejdet sammen om at sætte øget fokus på arbejdsmiljøforhold i Brancheudvalget for Jernbaner under Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros.

Udvalget har taget initiativ til at få udarbejdet:

  • Rapporter om konkrete arbejdsmiljøforhold, f.eks. Indretning af førerrum i lokomotiver, styrevogne og togsæt
  • Pjecer, f.eks. Arbejde over skulderhøjde
  • Elektroniske værktøjer, f.eks. Sund nat på skinner og Arbejdsmiljø på Trafikstyringscentraler