Læs en web-version
BFA Transport

16. august 2022

August 2022

Vi søger virksomheder til projekt om fastholdelse af seniorer

BAU transport og engros har fået penge til at beskrive nogle cases om fastholdelse af seniorer, og vi har derfor brug for ca. fire virksomheder indenfor person- og godstransport.

Projektet handler om at understøtte indsatser, der sikrer et godt og langt arbejdsliv.

Det er gratis at deltage i projektet, og I får løbende arbejdsmiljørådgivning 

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Husk årskonference

Sæt kryds 27. oktober 2022, hvor vi afholder den arbejdsmiljøfaglige årskonference.

Programmet er nu fastlagt og du kan se det og melde dig til her. I år sætter vi fokus på sikkerhedskultur, konflikter og vold samt på samarbejde i tværkulturelt arbejdsmiljø.

Læs mere

Faktorer der kan forstyrre søvnen

Søvn er afgørende for helbredet. Sover man dårligt over en længere periode, er det ikke kun ens velvære, hukommelse og reaktionsevne, det kan gå ud over.

Man risikerer også at blive overvægtig, få stress, diabetes 2 og hjertekarsygdomme. Det fremgår af en ny rapport om søvn og sundhed, udgivet af Vidensråd for Forebyggelse

 

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Nu er det nemmere at anmelde arbejdsulykker

Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne nu anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet.

Indtil 1. juli har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker.

Læs nyheden og få samtidig Bau transport og engros vejledning om risikovurdering, så I kan tage et tjek i jeres virksomhed.

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen

Ny undersøgelse viser, at 22,2 procent af lønmodtagerne på danske arbejdspladser har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane inden for det seneste år. Det skriver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs nyheden og få samtidig BAU transport og engros´ vejledning ”Har I brug for at pudse tonen af?” - om at forebygge og håndtere dårligt samarbejde om mobning. 

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Værktøj til at arbejde med mistrivsel

Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen?

Svaret kan du finde i Job&Sind-værktøjet, der består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på 4 temaer samt en infopjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.

 

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Mobning på arbejdspladsen giver øget risiko for selvmord

Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere viser, at der er en sammenhæng mellem mobning på arbejdspladsen og risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg.

Læs mere

www.bfatransport.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Transport er et arbejdsmiljøforum til fremme af transport og engros branchens arbejdsmiljøforhold. BFA Transport er en del af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord.