Læs en web-version
BFA Transport

19. april 2022

April 2022

Begræns vold og trusler

Med en målrettet indsats er det muligt at mindske risiko for vold og trusler fra passagerer eller andre trafikanter. 

Husk at BAU transport og engros har hjemmesiden: ”Begræns vold og trusler” som  er henvendt til ledere og arbejdsmiljøorganisation, der har ansatte med passager- og kundekontakt. 

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

De nominerede er fundet

Navnene på de 12 arbejdspladser, der er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2022, er nu offentliggjort.

Arbejdsmiljørådet hylder 19. maj 2022 de arbejdspladser, der gør en ekstra indsats for arbejdsmiljøet og lykkes med at skabe positive forandringer.

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Kom godt i gang med at forebygge seksuel chikane

Skal jeres arbejdsplads i gang med at forebygge seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed?

Så kan Arbejdsmiljørådets kampagne ”Din grænse” være startskuddet til at få taget hul på de svære samtaler og få sat skub i de tiltag, der kan gøre en forskel hos netop jer. 

Læs mere

Fakta fremfor smileyer AT

I februar blev der fremsat et lovforslag om en ny faktabaseret visningsordning vedrørende virksomheders arbejdsmiljø. Det skriver Arbejdstilsynet.

Vedtages lovforslaget vil den nuværende ordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, blive erstattet af en ny visningsordning. 

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Arbejdsmiljøpuljen udvider sine målgrupper

Forligskredsen bag aftalen om ret til seniorpension for nedslidte har godkendt en række ændringer af bekendtgørelsen om Arbejdsmiljøpuljen, så puljemidlerne i 2022 og 2023 kan finde vej til endnu flere arbejdspladser. 

De nye regler træder i kraft den 20. april. Det skriver Arbejdstilsynet.

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Småøvelser i arbejdstiden er guld værd

Hvis alle danske arbejdsplader indfører såkaldte småøvelser i arbejdstiden, kan vi potentielt forebygge 13 pct. af det lange sygefravær i Danmark, dvs. fravær i over 30 dage. 

Det skriver Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Corona retningslinjer

Du kan stadig holde dig opdateret på vores liste med opdaterede retninsglinjer for Covid-19. 

Listen indeholder både fagspecifikke og generelle links.

Læs mere

www.bfatransport.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Transport er et arbejdsmiljøforum til fremme af transport og engros branchens arbejdsmiljøforhold. BFA Transport er en del af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord.