Læs en web-version
BFA Transport

16. februar 2021

Februar2021

Opdaterede retningslinjer COVID-19

Vi skal stadig forholde os til smittetrykket omkring os. Hav derfor stadig et stort fokus på håndhygiejne, afstand og retningslinjer. 

BAU transport og engros har samlet og opdateret en række nyttige links, så du altid kan holde dig opdateret om retningslinjer i forhold til COVID-19.

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Regler om snerydning

På hjemmesiden www.skovlsne.dk bliver der formidlet masser af viden om regler for snerydning, og du kan også se små videoer.

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Ny tjekliste

Med en ny tjekliste i appen Safety Observer kan virksomheder dokumentere og vurdere deres Covid-19-sikkerhedstiltag.

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Indstil din virksomhed

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) organiserer i samarbejde med medlemsstaterne en prisuddeling. 

Formålet med prisuddelingen for god arbejdsmiljøpraksis 2020-22 er at fremhæve gode eksempler på organisationer, der aktivt forebygger og håndterer muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen.

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Fokus ulykker

Der sker mange faldulykker ved ind- og udstigning af lastbiler både fra førerhuset og fra ladet.

Der sker ofte kun mindre skader, forstuvninger og forvridninger, men der sker mange af dem, og ofte betyder det flere ugers sygemelding.

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Årshjulet

Har I talt om sikkerhed i dag? Når I skal tale om sikkerhed, kan måden I taler om det på være afgørende for, hvad I får ud af det.

Brug derfor åbne spørgsmål fremfor lukkede – det giver den bedste dialog.

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Sygefravær i DK

Hvordan ser det ud med sygefraværet i den danske arbejdsstyrke, og hvordan hænger sygefraværet sammen med arbejdsmiljøet?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udgivet et temanyhedsbrev, der giver indblik i dele af forskningen på området.

 

Læs mere

Arbejdstilsynet lancerer ny visning af data

Hvad andre har gjort?

Få viden om, hvordan andre medarbejdere har oplevet, at coronakrisen har påvirket deres trivsel og opgaveløsning.

Læs mere

Husk Arbejdsmiljøprisen 2019

Nye bekendtgørelser giver samlet overblik

Arbejdstilsynet har foretaget sammenskrivninger af en række bekendtgørelser.

Sammenskrivningerne betyder, at bekendtgørelser, der i dag hver især har en række ændringer, nu er skrevet sammen til nye bekendtgørelser, hvor ændringerne er indarbejdet.

Læs mere

Jernbanekonferencen

er udsat – I vil høre nærmere.

www.bfatransport.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Transport er et arbejdsmiljøforum til fremme af transport og engros branchens arbejdsmiljøforhold. BFA Transport er en del af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for transport, service, turisme og jord til bord.