Søg efter:    

Introduktion

Det er vigtigt, at alle nyansatte får en god introduktion til virksomheden – både om generelle forhold og arbejdsmiljøforhold. I virksomheder, hvor der er en arbejdsmiljørepræsentant, er det en god idé, at den nyansatte får hilst på arbejdsmiljørepræsentanten en af de første dage.

 

Pjecen ”Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte” kan I finde her

 

Den forklarer hvorfor I skal introducere nyansatte og giver jer en tjekliste, så I sikrer, at I kommer omkring relevante emner som:

 

  • Introduktion til virksomheden
  • Arbejdets udførelse
  • Maskiner og tekniske hjælpemidler – herunder køretøjer
  • Stoffer og materialer
  • Orden og ryddelighed
  • Nødhjælp

 

 

Arbejdstilsynet har undersøgt en række ulykker, hvor nyansatte er kommet til skade. Undersøgelsen viser, at de mest almindelige årsager til de nyansattes arbejdsulykker er:

 

• Manglende erfaring, oplæring og viden

• Manglende instruktion og tilsyn med den nyansattes måde at udføre arbejdet på

• Fejlhåndtering af tekniske hjælpemidler

• Manglende plads/rum til opgavens udførelse

• Ujævnt underlag/niveauforskel