Søg efter:    

Tryghed som transportør

Transportører af byggeaffald fra renovering og nedrivning af ældre bygninger kan blive udsat for sundhedsskadeligt støv og fibre fra gamle byggematerialer, når byggeaffaldet læsses af.

 

Det kan være fra asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller.

Stofferne kan medføre alvorlige helbredseffekter som kræft, hjerne- og nerveskader, luftvejslidelser og reproduktionsskader ved indånding. 

Derfor lancerer BFA Bygge- og Anlæg i samarbejde med BFA Transport, Service, Turisme og Jord til bord en ny hjemmeside, som gør det let for byggeriets aktører at opdage og sikre information om farlige stoffer i gamle byggematerialer. Så kan der træffes de korrekte sikkerhedsforanstaltninger mod udsættelse, når der læsses af.

 

Find hjemmesiden og læs mere her

 

BAU transport og engros har udarbejdet pjecen: ” Transport og håndtering af asbest på genbrugspladser”. Den kan I også med fordel kigge i og få vigtige oplysninger om transport af asbest.

 

Find pjecen her