Søg efter:    

Fokus ulykker

Dødsulykker og andre alvorlige ulykker i tra­fikken sker ofte, fordi føreren af køretøjet ikke benytter sikkerhedssele. Det kan enten være, fordi lastbilen vælter rundt, eller den kører op bag i et andet køretøj eller bliver påkørt bagfra. Arbejdstilsynet skønner, at halvdelen af dødsulykkerne i transportsektoren er tra­fikulykker

 

Sådan mindsker du risikoen:

 

• Sig god dag til dit køretøj. ”Yes, jeg er klar til at køre”

• Brug altid sikkerhedssele ved kørsel, også når du er fører af et stort køretøj

• Kør bil, når du kører

• Undgå distraktioner. En bil, der kører 80 km i timen, bevæger sig 22 m pr. sekund. Kikker du væk fra vejen i 4-5 sekunder, har du kørt mellem 90 og 110 m

• Undgå løse genstande i bilen

• Undgå tidspres – hav aftaler om, hvad I gør ved forsinkelser

• Hold sunde pauser

• Hav en tra­fikksikkerhedspolitik i virksomheden.

Her finder du faktaarket: ”Brug altid sikkerhedssele når du kører bil”

 

BAU transport og engros har udarbejdet en lang række fakta-ark med beskrivelse at typiske ulykker. ”Brug altid sikkerhedssele når du kører bil” er et af områderne. Fakta-arkene kan bruges som inspiration og gode snakke om arbejdsmiljøet. De kan downloades som A3 og A4 version I kan bruge i virksomheden.

Du finder alle faktaark her