Søg efter:    

Har du styr på kravene til APV?

Har du styr på kravene til APV?

 

 

I en faglig temaartikel sætter Arbejdsmiljøklagenævnet fokus på metodefrihed og detaljer i APV processen.

 

Den faglige artikel gennemgår følgende emner:

 

 • Arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på en arbejdsplads.
 • Hvornår skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering?
 • En arbejdspladsvurdering skal være tilgængelig.
 • En arbejdspladsvurdering skal revideres hver tredje år.
 • Hvornår skal der udarbejdes en ATEX APV?

 

De vigtigste pointer fra artiklen er at:

 

 • Der skal udarbejdes en APV, hvis der udføres arbejde for en arbejdsgiver. Også selvom, der kun er en ansat. APV kravet gælder altså uanset antallet af ansatte.
 • En APV skal være tilgængelig for de ansatte. Det betyder, at de skal have en reel mulighed for at tilgå APV materialet ligesom APV´en skal kunne fremvises, når Arbejdstilsynet besøger virksomheden. En APV kan derfor ikke ligge i en bestemt bil, der kører rundt.
 • EN APV skal fornys, så snart der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne. Hvis der ikke sker ændringer skal APV´en fornys hvert 3. år. Fornyelsen skal være afsluttet inden de 3 år er gået. Det vil sige, at det ikke er godt nok at gå i gang med eller  være i gang med fornyelsen, når de 3 år er gået.
 • Arbejdes der med eksplosiv atmosfære på arbejdspladsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Ved eksplosiv atmosfære forstås en blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding.

 

Husk også at:

 

 • der er metodefrihed på APV arbejdet.
 • kortlægningen kan se på mange måder.
 • APV skal tage udgangspunkt i forholdende i jeres virksomhed.

 

Her kan du læse den faglige artikel fra Arbejdsmiljøklagenævnet