Søg efter:    

Vold; Har du styr på arbejdsgivers pligter?

Nyt Suppleringsark sætter fokus på arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

 

 

Konflikter med utilfredse kunder er et problem i mange brancher – også i transportbranchen. I ganske særlige tilfælde kan konflikter desværre føre til voldepisoder eller trusler om vold.

 

Arbejdsgiver har pligt til både at forebygge voldsrisiko, der forekommer i arbejdet, og en eventuel risiko for arbejdsrelateret vold, der forekommer uden for arbejdstiden.

 

BAR transport og engros har udgivet dette suppleringsark til værktøjskassen om konflikthåndtering. Arket er målrettet arbejdsmiljøorganisationen og fortæller om, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse af voldssituationer.

 

Vidste du?

At hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid forebygges. Det kan ske ved den almindelige vurdering af arbejdsmiljøet, f.eks. i APV-arbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen og i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

 

Forebyggelse af vold kan ske på flere måder:

1. Sikre sig, at potentielt voldelige kunder ikke har mulighed for at forfølge ansatte efter arbejdstid. Det kan ske ved, at ansatte med kundebetjening kun kan identificeres med fornavn og/eller et personale nummer. Hvis ansatte kontrollerer to og to, kan kollegaen overtage, så en ansat undgår at kontrollere en bekendt.

 

2. Er der risiko for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, skal arbejdsgiveren skal fastlægge retningslinjer for og vejlede ansatte i, hvordan de hensigtsmæssigt kan håndtere episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden samt tilløb hertil. Vejledningen behøver ikke at være skriftlig – den kan f.eks. indeholde:

• samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation

• vejledning/træning i at se og handle hensigtsmæssigt på advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere eller kunder • vejledning om konkret adfærd under optrappede arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstiden

• vejledning i hensigtsmæssig håndtering af trusler og anden krænkende adfærd, der er fremsat digitalt, f.eks. på sociale medier, i sms, på e-mail eller hjemmesider.

 

3. Hjælpe de ansatte med at politianmelde episoden, såfremt den ansatte ønsker det.

 

 

Gode råd til den ansatte:

Som ansat har du indflydelse på, hvor meget de uenigheder, du oplever, skal udvikle sig. Måden du taler på, og de signaler dit kropssprog sender, når du møder en utilfreds kunde, har stor betydning for, om uenigheden vokser eller går i sig selv igen.

 

 

BAR transport og engros har også udgivet følgende vejledninger og materialer, der er gode i arbejdet med forebyggelse af voldsepisoder:

 

• Pengehåndtering i bus og taxi

• Konflikthåndtering – kundekontakt vanskelige kunder (person- og godstransport)

• Kom godt ud af uenigheden – sådan håndterer du vanskelige kundesituationer (jernbaner)

• Dæmp de uregerlige (luftfart)

 

Du kan finde det nye suppleringsark om Arbejdsgivers pligter ved forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid her