Søg efter:    

Mikroorganismer i førerhuset på skraldebiler

Renovationsarbejdere udsættes for forhøjede koncentrationer af svampesporer og bakterier i luften, både når de håndterer vores husholdningsaffald, og når de sidder i førerhuset på skraldebilen.  Det skriver Videnscenter for Arbejdsmiljø.

 

 

Tekst af Kirsten Rydahl

 

Op mod 50.000 bakterier og næsten lige så mange svampesporer pr. kubikmeter luft. Så høje koncentrationer af mikroorganismer kan renovationsarbejdere risikere at være udsat for, mens de fjerner vores husholdningsaffald.

 

Det viser resultaterne fra en undersøgelse af renovationsarbejderes udsættelse for mikroorganismer i arbejdsmiljøet, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

 

Sammenlignet med den omgivende luft var renovationsarbejderne udsat for markant højere koncentrationer af mikroorganismer i luften, når de håndterede affaldet og noget højere koncentrationer, når de sad i førerhuset på skraldebilen, forklarer Anne Mette Madsen, seniorforsker ved NFA og en af forskerne bag undersøgelsen.

 

Koncentrationen af mikroorganismer blev målt ved at udstyre 13 renovationsarbejdere fra hovedstadsområdet med hver deres partikelsampler (apparat, som opsamler partikler fra luften på et filter), der opsamlede luft i medarbejdernes indåndingszone.

 

Resultaterne fra prøverne viser derfor meget præcist indholdet af mikroorganismer i den luft, som medarbejderne indåndede, forklarer Anne Mette Madsen.

 

Derudover satte forskerne partikelsamplere op i førerhuset på skraldebilen og målte til sammenligning det generelle indhold af mikroorganismer i den omgivende luft.

 

61 forskellige arter af svampe og bakterier i luften

 

Samplerne opsamlede mikroorganismerne på filtre, så forskerne fik mulighed for at undersøge, hvilke arter af bakterier og svampesporer medarbejderne blev udsat for i arbejdsmiljøet.

 

Forskerne registrerede i alt 23 forskellige arter af svampe og 38 forskellige bakterier i prøverne. Det drejer sig blandt andet om 11 forskellige arter af Penicillium-svampe. Disse svampe er kendte for at kunne fremkalde astma hos personer, som er overfølsomme over for svampesporer.

 

Forskerne fandt også en del bakterier, som normalt findes på huden og bakterier, som sandsynligvis stammer fra affaldet. Nogle af de fundne bakteriearter kan give infektioner som fx lungebetændelse og dårlig mave - hovedsageligt hos personer, der i forvejen er svækkede.

 

Tager mikroorganismer med ind i førerhuset

 

De arter, som fandtes i høje koncentrationer i de personlige prøver, blev også fundet i lavere koncentrationer i førerhusene på skraldebilerne.

 

Det tyder derfor på, at renovationsarbejderne selv transporterer bakterier og svampesporer fra affaldet med ind i førerhuset, sandsynligvis fordi mikroorganismerne sidder på tøjet og huden, siger Anne Mette Madsen.

 

Renovationsarbejderne opholdt sig ca. en tredjedel af arbejdstiden i førerhuset på skraldebilen. Indsatser for at mindske spredningen af støv, når bilerne tømmes for affald, samt bedre hygiejne i førerhuset kan sandsynligvis medvirke til at begrænse koncentrationen af mikroorganismer i førerhuset.

 

Læs den videnskabelige artikel

Madsen AM, Alwan T, Ørberg A, et al. Waste workers' exposure to airborne fungal and bacterial species in the truck cab and during waste collection. Annals of Occupational Hygiene 2016 [Epub ahead of print] doi: 10.1093/annhyg/mew021.

 

 

 

 

Læs mere om skraldemænd og arbejdsmiljø i vejledningen "Jeg er skraldemand" fra BAR transport og engros

Gode råd fra vejledningen:

  • Tag ikke brugte handsker med op i bilens førerhus, men læg dem i en kasse eller lignende på bilen uden for førerhuset. Så undgår du at forurene dørhåndtag,rat, papirer og andet i førerhuset.
  • Som skraldemand er det vanskeligt helt at undgå at komme i kontakt med affald. Derfor er der behov for en god arbejdshygiejne. Vask/rengør dine hænder ofte og altid inden du spiser, drikker, ryger og går på toilettet.
  • Er der ikke direkte adgang til håndvask, kan håndvask foretages ved at medbringe en dunk med frisk vand samt køkkenrulle, eller vådservietter/andet egnet. Drøft i arbejdsmiljøudvalget hvilken løsning som er mest hensigtsmæssig for jer.
  • Husk når du vasker/rengør dine hænder hyppigt, bliver huden sårbar, hvorfor du også skal anvende egnet håndcreme.