Søg efter:    

360 grader rundt om ulykkesforebyggelse

 

BAR transport og engros´ holdt sidst i oktober årskonference med temaet ulykkesforebyggelse. Spændende indlæg gav de fremmødte nye idéer, aha-oplevelser og nyt gå-på mod.

 

Af Mette Bau

 

Salen var fuld på Scandic Kolding, da BAR transport og engros´ havde inviteret til temadag om ulykkesforebyggelse. Arbejdsmiljøchef for Dansk Industri bød velkommen.

 

 

Første indlæg handlede om, hvordan Arbejdstilsynet så på forebyggelsen af ulykker og tilsynsførende Christian Hougaard gav deltagerne masser af tanker med hjem.

 

"Lad nu være med at snak om hændelige uheld, for så tænker I, at der ikke kan gøres noget ved det. Betragt altid en ulykke som en utilsigtet hændelse og gå så i gang med at undersøge, hvad der var utilsigtet, og hvordan I kan undgå det i fremtiden," fortalte Christian Hougaard, der også opfordrede virksomheder til at tale om prestige indenfor arbejdsmiljøet:

 

"Giver det prestige at blive hurtigt færdig uanset hvad eller giver det prestige at sige: Hey chef, jeg blev færdige en time for sent, fordi jeg overholdt alle sikkerhedsreglerne? Det er ret vigtigt at forholde sig til, hvad der giver prestige i virksomheden, for det er det medarbejderne vil gå efter."

 

Visuelle mærker forebygger

 

Kasper Hulgaard fra iNudgeyou gav deltagerne et indblik i nudging som et redskab til at forebygge ulykker. Nudging er en metode, hvor man ved hjælp af forskellige tiltag forsøger at ændre folks vaner. Med små virkemidler og omtanke skaber man nogle rammer, der gør at folk agerer på den måde, man gerne vil have, fremfor den måde, de automatisk eller på grund af vanetænkning normalt ville gøre.

 

"Vi ved, at nudging reducerer antallet af ulykker, fordi tiltaget styrer folks opmærksomhed på et bestemt tidspunkt. Det frigiver mental kapacitet, der kan bruges på noget andet," forklarede Kasper Hulgaard, der sammen med BAR transport og engros har kigget på flere ulykkesområder indenfor branchen, der kan have glæde af nudgingmetoden.

 

Hvad skal der til?

 

Efter et par faglige oplæg, gav tidligere jægersoldat B.S. Christiansen en opsang: "Ryd op i dit liv". Ifølge B.S. Christiansen er det afgørende at skabe ro i sit liv, være tryg og have det godt med sig selv, hvis man vil være sikker på at træffe de rigtige beslutninger.

 

"Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder tør stille spørgsmål på arbejdspladsen og tør sige fra, hvis der er opgaver, der ikke er forstået, eller ikke kan løses med de forhåndenværende midler. Et godt og sikkert arbejdsmiljø fordrer, at den enkelte ansatte tager ejerskab og kan holde hovedet koldt og tænkte klart, når det gælder. Jo bedre folk hviler i sig selv og er i balance, jo færre arbejdsulykker vil der være," fastslog B.S. Christiansen.

 

Opdatering fra branchen

 

Efter fælles oplæg delte deltagerne sig op i tre parrallelplenum. 1. Lokale arbejdsmiljøkampagner med fælles værktøjer. 2. I dybden med arbejdsulykker ved vejgodstransport. 3. Få alle med i forebyggelsen af arbejdsulykker.

 

Partskonsulenterne Susanne Linhart, chefkonsulent fra DI og miljøkonsulent Kjeld F. Jensen fra 3F fortalte bagefter om projekter og fokus i Bar transport og engros´.

 

De to konsulenter står bag meget af det materiale, der bliver udgivet i branchearbejdsmiljørådet.

 

"Hvert år indhenter vi forslag fra jer og parterne til projekter, der skal køre året efter. Projekterne kan køre op til tre år. Vi tager altid udgangspunkt i arbejdsområder og prøver at komme så tæt på virkeligheden og dagligdagen som muligt," fortalte Kjeld F. Jensen og fastslog at det altid er bedst opnåelige konsensus mellem parterne, der er i det materiale, der bliver udgivet.

 

Uopmærksomhed dræber

 

Sidste indlæg på temadagen stod Kurt Mark for. Han er specialkonsulent i færdselssikkerhed.

 

Hans pointe var klokkeklar: Trafiksikkerhed handler mest om opmærksomhed. Og den mangler uanset om der er is, kaffe eller en mobiltelefon i hånden.

 

”Danske billister fokuserer alt for meget på, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er. Vi er forbudsfikserede, men i virkeligheden burde vi se helt anderledes på trafiksikkerhed. Vi skal ikke kun fokusere på, hvad der lovligt, og hvad der ikke er, men hvad der sikrer fokus på bilkørslen, og hvad der giver uopmærksomhed,” forklarede Kurt Mark.

 

Ingen regner med, at deres uopmærksomhed kommer til at koste dyrt. Men Kurt Mark havde mange eksempler på uopmærksomhed, der har kostet billister eller fodgængere livet. Og årsagen har ikke været ulovlig.

 

”Der var billisten, der spiste en magnumis og hvor chokoladen knækkede ned i skødet på ham. Da han ville fiske det op, blev han skyld i en større ulykke. Der var billisten, der rodede med sin radio og dræbte dem, han kørte ind i, fordi han fjernede fokus fra vejen, og lastbilchaufføren der tabte sin cigaret og dræbte en fodgænger i rabatten, fordi han mistede opmærksomheden på vejen, da han ville redde cigaretten. Hovedparten af ulykker sker, fordi billisten ikke kører bil med 100 % opmærksomhed,” forklarede Kurt Mark.