Søg efter:    

Ulykkesforebyggelse i praksis

Ledelsesopbakning, undersøgelse af alle ulykker og tilsyn med sikkerhedsadfærd er ifølge arbejdsmiljøchef Randi Madsen de tre grundsten, hvis arbejdsulykker skal reduceres i virksomheden.

 

Af Mette Bau

 

Randi Madsen fra Lemvigh-Müller holdt oplæg på BAR transport og engros´ årskonference. Foto: Susanne Linhart

 

"Jo højere op arbejdsmiljøområdet bliver løftet i en virksomhed, jo større succes. Arbejdsmiljøorganisationer får den største succes, hvis de refererer direkte til direktionen og topledelsen. Det er altafgørende med ledelsesopbakning, hvis arbejdsmiljøet skal rykkes i en positiv retning. Arbejdsmiljø har topprioritet," fortæller Randi Madsen, der i dag er arbejdsmiljøchef i Lemvigh-Müller. Hun har beskæftiget sig med arbejdsmiljø i praksis i de sidste 20 år og har derfor et godt kendskab til, hvad der virker, når ulykkerne skal forebygges. Hun sætter fokus på tre grundlæggende ting, en virksomhed skal satse på, når de arbejder med ulykkesforebyggelse; planlægning og opbakning fra ledelsen, undersøgelse af ulykker og arbejdsmiljøgennemgange og tilsyn med sikkerhedsadfærden.

 

"Alle virksomheder bør kigge på, hvordan de håndterer ulykkesforebyggelse i praksis. Uanset hvor stor eller lille virksomheden er, kan de tage udgangspunkt i de tre fokusområder. Det er egentlig meget lavpraktisk og ikke raketvidenskab at gøre det godt. Men det er svært, fordi det kræver vedholdenhed. Rutiner, processer og tiltag skal overholdes hver dag," fastslår Randi Madsen.

 

Ingen ledelsesopbakning - så glem det

 

"Det hele starter med ledelsen. Hvis der ikke er opbakning til at indføre de tiltag, der skal sikre en effektiv ulykkesforebyggelse, vil resultaterne udeblive. Som arbejdsmiljøchef kan jeg være med til at igangsætte undersøgelser, indføre skemaer og foretage arbejdsmiljøgennemgange, men hvis der ikke er en overordnet vilje og målsætning om at sikre arbejdsmiljøområdet en høj prioritet, så virker mit arbejde ikke," forklarer Randi Madsen. Og sådan vil det være for alle arbejdsmiljøorganisationer i virksomheder.

 

For Randi Madsen handler første skridt om at få lavet den rigtige strategi med ledelsen.

 

"Jeg har altid bombarderet topledelsen med de ting, der foregår i virksomheden. Hvad har jeg observeret? Hvad mener jeg, vi skal gøre, og hvordan skal vi prioritere? Det har resulteret i konkrete målsætninger og delmål. Og jeg søger hele tiden opbakning til mine planer."

 

Randi Madsen ser også den tætte kontakt med ledelsen som en måde at holde dem ajour på hendes arbejde.

 

"Det giver ledelsen tryghed, at jeg holder dem orienteret hele tiden. De ved, hvad jeg laver, og hvad planen er. Det gør det nemmere at bakke op om de ting, jeg foreslår."

 

Undersøgelse giver viden og effekt

 

En anden grundsten i arbejdet med ulykkesforebyggelse er undersøgelse af alle arbejdsulykker og nærved ulykker i virksomheden. For Randi Madsen er det helt essentielt, at virksomhedens ledelse og medarbejdere forstår, hvorfor det er vigtigt:

 

"Hvis man undersøger alle ulykker og nærved ulykker, tager man forebyggelsesarbejdet alvorligt. Det handler om at blive klogere og få en viden, der kan bruges til at forebygge, at det sker igen. Hvad var ved at gå galt? Eller hvad gik galt og hvorfor? Den viden skal man bruge. Ulykker skal anmeldes med det samme. Ikke en uge eller en måned efter. Det skal være før noget er ændret på stedet. Kom ud, få taget fotos og tal om ulykken senest tre timer efter den er sket. Det skal der ligge regler for. Forebyggelsen kan kun blive god, hvis ulykken bliver undersøgt grundigt. Hvem pokker kan forebygge en ulykke, hvis de ikke ved, hvad der er sket?"

 

Nærstuder jeres ulykkestal

 

Arbejdsmiljøchefen pointerer også , at hvis en virksomhed har samme antal ulykker som året før, bør de være på vagt. En stagnation er lig med tilbagegang i målsætningen.

 

"Det behøver ikke kun være antallet af ulykker, der viser, at der er problemer med sikkerheden. Det kan også være, at de samme ulykker bliver ved at ske eller at sygefraværet stiger samtidig med en nedgang i antallet af ulykker. Det kan f.eks. handle om, at der er færre men mere alvorlige ulykker. Det er vigtigt at få overblik over alle ulykker, hvis man vil forebygge dem."

 

Randi Madsen arbejder altid med konkrete undersøgelsesskemaer, når ulykkerne skal undersøges.

 

"Der skal ikke være nogen tvivl om, hvad man skal gøre, og hvordan man skal gøre det. Det hele skal stå i skemaet. Alle i virksomheden skal kende til de procedurer, der er, når der er sket en ulykke. Og alle skal tage ansvar for at overholde dem. Også de små ulykker. En ulykke uden fravær er egentlig bare held."

 

Tilsyn skaber tryghed og seriøsitet

 

Den sidste grundsten Randi Madsen peger på i arbejdet omkring ulykkesforebyggelse er gennemgange af virksomheden og tilsyn med sikkerhedsadfærden.

 

"Jeg laver hele tiden arbejdsmiljøgennemgange på virksomheden. Og her bruger jeg også skemaer. Det er her jeg snakker med samtlige medarbejdere og ledere. Det er her, jeg får viden og ser nye ting. Jeg ser de ting, der virker, og dem der ikke gør. Jeg får overblik over, hvor sikkerheden bliver overholdt, og hvor den ikke gør. Det er her, jeg viser, at både de små og store ting omkring arbejdsmiljøet skal være en central del af dagligdagen."

 

Hun opfordrer virksomheder til at føre tilsyn med de sikkerhedsregler og procedurer, der er virkeligheden på virksomheden.

 

"Alle ledere skal føre tilsyn med arbejdsmiljøet i deres afdeling. Det er helt afgørende for, at området bliver taget alvorligt. Det er vigtigt, at arbejdsledere fører konstant og ensartet tilsyn ellers undermineres både sikkerheden og sikkerhedsreglerne. Medarbejderne tager det simpelthen ikke alvorligt, hvis det ikke er konsekvent. Det er meningsløst at lave skilte og regler omkring sikkerhed, hvis det ikke bliver overholdt.

 

Tilsyn giver faktisk en stor tryghed i virksomheden, når medarbejderne ved, at det er sådan her vi gør uanset hvad, og at der er nogle konsekvenser, hvis ikke de overholder det," forklarer Randi Madsen.

 

 

Alle skal tale arbejdsmiljø og tage ansvar

 

I Lemvigh-Müller er arbejdsmiljøet højt prioriteret, og derfor er der også konsekvenser, hvis folk ikke overholder det. Først en skriftlig advarsel, så en mundtlig og til sidst en bortvisning.

 

"Det betyder, at alle tager ejerskab for sikkerhedskulturen og handler efter reglerne," fortæller Randi Madsen.

 

For at arbejdsmiljøet skal leve det gode liv i en virksomhed, skal det ifølge Randi Madsen være en del af driften. Det skal være en del af den helt almindelige dagligdag.

 

"Forebyggelse af ulykker bør være en fast snak, der lever hele tiden. Det kan være på ugentlige møder, hvor der også bliver diskuteret andre emner fra virksomheden. Det skal være et fast punkt. Og så kan indholdet variere lige fra en snak om de ulykker, der er sket i den forgange uge til de ulykker, der var lige ved at ske. Det kan også være en snak om de tiltag, der er i gang på arbejdsmiljøområdet eller input fra medarbejderne omkring sikkerheden. Det vigtige er, at sikkerhed og arbejdsmiljø er noget, virksomheden har på dagsordenen hele tiden, så det bliver seriøst og naturligt at forholde sig til."

 

 

Om Randi Madsen:

 

Randi Madsen har været arbejdsmiljøchef i Lemvigh-Müller siden foråret 2016. Virksomheden har cirka 1200 medarbejdere og dækker 26 afdelinger i landet.

 

Inden Lemvigh-Müller var Randi Madsen arbejdsmiljøchef i Danish Crown i 9 år. Samlet har hun arbejdet med arbejdsmiljø i praksis de sidste 20 år.