Søg efter:    

Har du talt med dine medarbejdere om sikkerhed i dag?

 

Hvis ledere og medarbejdere diskuterede sikkerhed i lige så høj grad, som de diskuterer produktion og kvalitet, kunne virksomheden reducere ulykker. Det er konklusionen på projektet Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur (FAIS) udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik Herning.

 

 

Et interventionsprojekt har vist, at det kan betale sig at sætte fokus på sikkerhedskommunikationen i virksomhederne. Projektet har undersøgt sikkerhedskulturen i bl.a. godstransporten.

 

Det viser, at der kommunikeres meget mindre om sikkerhed end om produktion og kvalitet i forbindelse med det daglige arbejde. I blot én ud af 10 kontakter mellem ledere og medarbejdere er sikkerhed en del af kommunikationen. Den faktiske prioritering af sikkerhed er dermed lav i den daglige kontakt mellem ledere og ansatte. Dette skal ses på baggrund af, at sikkerhed tilmed er relativt højt prioriteret i de virksomheder, der indgik i projektet.

 

Projektet bygger på en antagelse om at hyppig sikkerhedskommunikation bidrager til at højne sikkerheden i en virksomhed. Interventionen har været rettet mod virksomhedsledelsen for at skabe en udvikling, hvor sikkerhed ikke blot er en opgave for sikkerhedsorganisationen i virksomheden, men bliver en grundlæggende prioritet på tværs af afdelinger.

 

Den såkaldte ledelsesbaserede intervention, som projektet bygger på, bidrager til at skabe bedre sammenhæng mellem den overordnede sikkerhedspolitik og sikkerhed i praksis. Især den del af ledelsen der er tæt på medarbejderne og den praktiske udførelse har mulighed for at signalere ledelsens afvejninger mellem produktion, sikkerhed og kvalitet.

 

Godstransport er karakteriseret af alenearbejde på skiftende arbejdssteder og foranderlige risikosituationer.

 

Her skiller godstransportbranchen sig klart ud fra andre brancher, da der var en begrænset kontaktflade mellem chauffører og kørselsledelse. Branchen er præget af en meget ringe grad af kommunikation mellem ledere og chauffører, og chaufførerne tilrettelægger i høj grad selv deres arbejde.

 

Projektet konkluderer, at sikkerhedskommunikation er en realistisk tilgang til at øge fokus og prioritet af sikkerhed og til at øge sikkerheden i praksis. Tiltag til at øge kommunikation om sikkerhed i organisationer kan være et vigtigt bidrag til at højne sikkerheden. I godstransportvirksomhederne er det nødvendigt at etablere bedre muligheder for løbende kontakt mellem ledere og medarbejdere, hvis sikkerhedskommunikation mellem ledelse og medarbejdere skal kunne forbedre sikkerheden.

 

Med andre ord: Hvad giver prestige hos ledelsen? Og hvad giver ros i jeres virksomhed?

 

 

At få arbejdsmiljø på den daglige dagsorden, handler om at stille spørgsmål hver dag:

 

  • Hvordan har trafikken været i dag?
  • Hvordan har kunderne været i dag?
  • Hvad har været irriterende i dag?
  • Hvad har været godt i dag?

 

BAR transport og engros har udarbejdet et ark I kan printe og hænge op. Her er forslag til spørgsmål som I kan bruge til den daglige dialog.

 

Du finder den her.