Søg efter:    

11 bud til at bekæmpe smerter i muskler og skelet

Et nyt budsskabspapir fra Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter peger på en række punkter, som er vigtige for at lykkes med at forebygge muskel- og skeletbesvær.

 

 

Arbejdstilsynet har i foråret 2016 gennemført et MSB forløb med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, som blev udpeget af Arbejdsmiljørådet.

 

Formålet med forløbet var, at parterne og Arbejdstilsynet sammen skulle finde nye ideer til, hvordan man fremadrettet kan forebygge mange eller høje fysiske belastninger i kombination med træthed og smerte hos den ansatte og dermed bidrage til at indfri 2020 målsætningen om at reducere MSB overbelastede med 20 %.

 

Inaktivitet udgør i tiltagende grad et problem for medarbejdernes sundhed, men indgår ikke i 2020 overbelastningsmålet. I forløbet har der derfor været opmærksomhed på, at både for meget (overbelastning) og for lidt belastning (inaktivitet) kan udgøre risikofaktorer for medarbejdernes sundhed.

 

Overordnet er overskrifterne for de 11 bud:

 

 1. Forebyggelseskultur
 2. Forebyggelse af MSB kan skabe værdi for virksomheden
 3. Forebyggelse, som en del af virksomhedens drift og værdisæt
 4. Kortlægning og medarbejderinddragelse
 5. Arbejdets organisering
 6. Forskellige tilgange til forebyggelse
 7. Nedbringelse af eksponeringer
 8. Medarbejderens fysiske kapacitet
 9. Fokus på viden og holdninger
 10. Fastholde forskning om MSB
 11. Orkestrerede indsatser

 

I artiklen her hos Videncenter for Arbejdsmiljø kan du læse mere uddybende om de enkelte bud

 

 

I kan arbejde helt konkret med forebyggelse og forbedring af muskel skelet besvær ved at kigge på sitet www.bevarryggen.dk - her finde I gode rod og meget konkret viden om det gode arbejdsmiljø for ryggen i branchen.