Søg efter:    

Ny branchevejledning om sikkerhed og sundhed ved røgdykning

Brand og redning har lavet en ny branchevejledning. Formålet med branchevejledningen er at forebygge ulykker og sygdom i forbindelse med røgdykkerindsatser, så de kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

 

I vejledningen kan du læse om en masse emner inden for området, ligesom du får grundreglerne for røgdykning samt krav til røgdykkere.

 

Emnerne der bliver gennemgået i vejledningen er:

  • Åndedrætsbeskyttelsesudstyr
  • Trykluftapparater
  • Apparater med iltforsynede kredsløb
  • Kredsløbsapparater
  • Åndedrætsbeskyttelsesudstyrets udformning
  • Underbeklædning
  • indsatser og øvelser
  • Brug af termisk kamera

 

Definitioner

 

”Røgdykkere” er brandfolk, der i kraft af deres uddannelse, træning og udstyr, kan anvendes til indsatser og indtrængen i miljøer med sundheds- skadelige røgpartikler og varme.

”Kemikaliedykkere” er brandfolk, der i kraft af deres uddannelse, træning og udstyr, kan indsæt- tes ved akutte uheld med farlige stoffer, se bran- chevejledningen om Personligt beskyttelsesudstyr ved uheld med farlige stoffer.

 

Du kan læse vejledningen sikkerhed og sundhed ved røgdykning her