Søg efter:    

Vinder af arbejdsmiljøprisen i kategorien ulykker

D. 11. april blev vinderne af Arbejdsmiljøprisen kåret. I kategorien ulykker vandt Dansk Supermarked Nonfood Lager. Bau transport og engros ønsker dem tillykke med prisen.

 

 

Argumentet lød som følger: Dansk Supermarked Nonfood Lager vinder Arbejdsmiljøprisen 2018 fordi de via deres indsats har styrket sikkerhedskulturen og derved har forebygget, at der sker arbejdsulykker. De har sat fokus på kultur, holdninger, nær-ved-ulykker og normer i forhold til deres interne rutiner og processer.

 

Dansk Supermarked Nonfood Lager har gennem en systematisk indsats oplevet et fald i arbejdsulykker på næsten 90 procent på bare fire år. Deres tilgang kan inspirere andre i branchen

 

Alle brud på sikkerheden bliver påtalt på Dansk Supermarked Nonfood Lager i Brabrand. Det øgede fokus på at forebygge arbejdsulykker har sænket antallet af arbejdsulykker med næsten 90 procent siden 2013.

 

Virksomheden blev derfor nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018 og vandt i kategorien ulykker.

 

”Vores motto er, én arbejdsulykke er én for meget. Vi italesætter dagligt arbejdsmiljøet på vores tavlemøder. Og så sikrer den stærke Near Miss-indsats vores rejse mod en sikkerhedskultur, hvor alle resultater fejres som en selvfølgelighed. Alle tiltag støttes selvfølgelig 100 procent af ledelsen,” siger Henrik Nygaard, planlægningschef hos Dansk Supermarked Nonfood Lager.

 

Near Miss Reporting betyder, at medarbejderne skal indberette de episoder på arbejdspladsen, der kunne resultere i en arbejdsulykke, men ikke gjorde det. Der er blandt andet indført personlige mål for, hvor mange Near Miss rapporteringer, hver enkelt medarbejder skal lave. Viden om de situationer, hvor det kunne være gået galt, giver et godt udgangspunkt for at forebygge, at noget lignende sker igen. Medarbejderen i første række Indsatsen har udmøntet sig i fantastiske resultater.

 

Det store arbejde med at forebygge arbejdsulykker blev igangsat i starten af 2014, og antallet af arbejdsulykker på lageret er faldet fra 16 i 2013 til 2 i 2017. Det svarer til et fald på 87,5 procent.

 

Derudover er antallet af de såkaldte Near Miss Reports, som medarbejderne skal lave, steget fra blot to i 2013 til hele 5200 om året i 2017. Rapporterne bruges på tavlemøderne hver dag.

 

 

”På møderne er agendaen, at medarbejderen altid skal være i første række, for når medarbejderne kommer sikkert gennem arbejdsdagen, får kunderne den bedste service. Derfor skal alle brud på sikkerheden påtales, for manglende påtale er ensbetydende med accept. Det er den gennemgående tankegang hos os,” forklarer Henrik Nygaard.

 

 

Forskning på området viser desuden, at vikarer er en særlig udsat gruppe på arbejdsmarkedet, som kommer ud for flere arbejdsulykker end fastansatte medarbejdere. Det har man taget hånd om hos Dansk Supermarked Nonfood Lager. I samarbejde med vikarbureauet har man indført obligatoriske sikkerhedskurser for alle vikarer. Det har ført til et fald i antallet af arbejdsulykker blandt vikarer fra tre i 2014 til nul i både 2016 og 2017.

 

Også Arbejdsmiljørådet har bemærket de flotte resultater.

 

”Indsatsen hos Dansk Supermarked Nonfood Lager er et godt eksempel på, at ledelse og medarbejdere sammen virkelig kan rykke sikkerhedskulturen på en arbejdsplads og skabe resultater. Den viser også, at registrering af og opfølgning på de såkaldte ’nær-ved’ ulykker er et effektivt værktøj, når vi forebygger arbejdsulykker. Indsatsen her har givet imponerende resultater og kan være til inspiration for mange andre virksomheder eller brancher”, siger Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet