Søg efter:    

Sikkerhed og sundhed ved røgdykning

Til brandkonferencen gennemgik Bjarne Skov Pedersen, brandmand i Hovedstadens Beredskab, de forskellige temaer i branchevejledningen Sikkerhed og Sundhed ved Røgdykning. Han har siddet med i arbejdsgruppen, der lavede vejledningen.

 

Vejledningen indeholder informationer og procedurer, skabt for at øge sikkerheden og forsvarligheden ved røgdykning.

 

 

Hvad er den mest forsvarlige arbejdsmetode, for røgdykkere?

 

Røgdykkeres arbejde bør tilrettelægges så den samlede påførte arbejdsbelastning mindskes mest muligt.

 

Det kan eksempelvis gøres ved tilvalg af nye, mindre belastende og mere sikre slukningsmetoder gennem brug af blandt andet skæreslukker, overtryksventilation super HT og/eller tågesøm herunder også brug af CAFS, der vil være med til at minimere risici og belastning på røgdykkere inden indtrængning.

 

Åndedrætsbeskyttelsesudstyret er essentielt for røgdykkeren, og sikkerheden under røgdykning.  Valget af apparater skal være velovervejet og baseret på indsigt i de relevante forhold.

 

Guiden giver et indblik i de forskellige forcer ved trykluftapparater og kredsløbsapparater. Kredsløbsapparater har f.eks. nogle uddannelsesmæssige og fysiske krav til røgdykkeren, som skal overholdes.

 

Det personlige beskyttelsesudstyr skal bestå af brandindsatsdragt, brandhjelm, brandstøvler, brandhandsker og røgdykkerhætte. Derudover bærer røgdykkeren underbeklædning, men det er vigtigt at røgdykkeren ikke ifører sig for meget beklædning da dette kan øge varmeophobningen og sandsynligheden for varmestress.

 

Udstyret skal overholde Arbejdstilsynets Bekendtgørelser om brug af personlige værnemidler og om indretning af personlige værnemidler.

 

Procedure efter indsats og øvelser er essentielle for røgdykkerens helbred, da der under brand udvikles en række farlige røggasser og partikler. Det er vigtig, at udstyret bliver behandlet rigtigt og at røgdykkeren vasker sig grundigt efter enhver indsats. Flere informationer om procedurerne findes i guiden.

 

Kommunikationsudstyr og termiske kameraer øger effektivitet og sikkerhed, under indsatsene. Der er helt specifikke krav til kommunikationssystemet, som sikrer at kommunikationen altid er effektiv og foranstaltninger er til stede i forhold til nødsituationer.

Brug af termiske kameraer kan være et effektivt redskab, men det er her vigtigt at brugen af udstyret er indøvet før ibrugtagen ved indsatser. Yderligere informationer findes i guiden.

 

 

Grundregler for røgdykning

 

Et røgdykkerhold består altid af to personer, som skal arbejde tæt sammen. Det er derfor vigtigt, at aftalerne indenfor røgdykkerholdet altid er på plads inden en indsats.

 

Det er vigtigt at huske, at i samme øjeblik en røgdykker på et hold anser tilbagetrækning for nødvendigt, skal begge røgdykkere uden tøven trække sig tilbage.

 

Fungerer et røgdykkerhold som sikkerhed for et andet hold, skal udskiftningen enten foregå der, hvor holdet fysisk er indsat – eller begge hold kaldes tilbage.

 

 

Det er meget vigtigt at røgdykkeren er opmærksom på omgivelserne, herunder temperaturen, ikke antændte røggasser og ventilationsforhold.

 

Guiden giver et overblik over de generelle temperaturmæssige forbehold en røgdykker mod forholde sig til. Samtidig belyses forholdene af arbejdssituationen, som skabes i forhold til damp og brugen af vand.

 

Ansvaret for eget helbred inden indsatsen ligger hos røgdykkeren. Det er derfor vigtigt, at dykkeren gør sig bevidst om medicinpåvirkning og andre forhold der kan forringe evnen til røgdykning.

 

Situationer der kræver mere end ét hold røgdykkere og indsatser der er særdeles langvarige og krævende, kræver en stor mængde koordination og samarbejde fra de forskellige hold. Her er det vigtig at røgdykkerene kender de korrekte procedure og sikkerhedsrutiner.

 

Tilstrækkelig væske ved røgdykkerindsatser er enormt essentielt. Det viser sig, at legemstemperaturen hos instruktører kan stige med 1 – 1½ grad, og for deltagernes vedkommende mellem ½– 1 grad.

 

 Det svarer til at røgdykkerne i disse situationer påføres en feber, der kan have indflydelse på både dømmekraft og den fysisk ydeevne.

 

Krav til røgdykkere

Enhver der skal anvendes som røgdykker skal forinden have gennemgået og bestået funktionsuddannelse indsats.

Der stilles desuden en række særlige fysiologiske og mentale krav, for at kunne udføre røgdykkerarbejde på sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig vis.

 

I guiden kan du se mere om kravene til den helbredsrelaterede test.

 

Guiden beskriver yderligere kravene til den enkelte røgdykker, og henviser til yderligere vejledende materiale vedr. Fysisk træning, sikkerhed og sundhed. Det hele findes her.