Søg efter:    

Transportbranchen udsat for ulykker

Arbejdstilsynet har udgivet opgørelsen over anmeldte arbejdsulykker fra 2012-2017. Her fremgår det, at bl.a. transport er gods ligger højt på listen over brancher med anmeldte arbejdsulykker.

 

 

 

Opgørelsen viser dels hvor mange anmeldte arbejdsulykker der er registreret år for samt hvordan ulykkerne fordeler sig på skadetyperne.

 

 • Forstuvninger udgør 42 %
 • Sårskader udgør 12 %
 • Knoglebrud udgør 11%
 • Chok – akut psykisk udgør 5 %
 • Hjernerystelse og indre skader udgør 5 %
 • Bløddelsskader udgør 4 %Amputationer udgør 0,.6 %
 • Forgiftninger og infektioner udgør 1 %
 • Andelen af anmeldte arbejdsskader hvor skadetypen er uoplyst udgør 17%

 

Transportbranchen er en udsat branche

 

Opgørelsen viser også hvilke brancher der ligger højest på skalaen over anmeldte arbejdsulykker og her ligger transport af gods på en 8. Plads ud af 37 brancher i 2017.

 

Der er anmeldt 234 arbejdsulykker i branchen i 2017, hvoraf 55 var karakteriseret som alvorlige ulykker.

 

Branchen transport af passagerer ligger på en 11. plads ud af de 37 brancher.

 

Branchen engros ligger på en 22. plads ud af de 37 brancher.

 

Overordnet er der flere forhold der kan trækkes ud af opgørelsen:

 • Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2017 sammenlignet

med 2015 og 2016.

 • Antallet af dødsulykker faldet fra 33 til 25. Det laveste antal registrerede dødsulykker til dato.
 • For hele perioden 2012- 2017 er antallet af arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen faldet med 2%.

 

Viden om arbejdsulykker i DK:

 • Arbejdstilsynets ulykkesstatistik er baseret på arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet i følge reglerne i arbejdsmiljølovgivningen.
 • Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis ulykken har medført arbejdsudygtighed i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.
 • Undersøgelser har vist, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes, og det reelle antal arbejdsulykker er derfor større end det antal, der indgår i Arbejdstilsynets statistik

 

Sæt fokus på arbejdsulykker

 

Det er vigtigt at I som virksomhed sætter fokus på ulykker løbende. Opgørelsen fra AT viser, at der er god grund til at gøre det og at der er plads til forbedringer i branchen.

 

BAU transport og engros har løbende udarbejdet forskelligt materiale, der sætter fokus på arbejdsmiljøarbejdet omkring ulykker. 

 

Læs for eksempel vejledningerne

 

Ulykker indenfor lagerområdet

 

Ulykker indenfor godschaufførområdet

 

 

Læs hele Arbejdstilsynets opgørelse over arbejdsulykker her