Søg efter:    

Arbejdstilsynet får ny hjemmeside

Snart bliver Arbejdstilsynets nuværende hjemmeside, at.dk, afløst af en ny hjemmeside om arbejdsmiljø. Siden hedder ”Arbejdsmiljø i Danmark” (amid.dk) og er lavet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø.

 

Det fælles mål med den nye side er at gøre det let for virksomheder, borgere og andre interessenter at finde frem til den information og inspiration, de har behov for.

 

 

På amid.dk er der derfor samlet viden om arbejdsmiljø – fra love og regler til forskningsbaseret viden og god praksis baseret på erfaring.

 

Amid.dk erstatter både Arbejdstilsynets nuværende hjemmeside, at.dk, og Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside arbejdsmiljoviden.dk.

 

Hjemmesiden viser ikke kun vej til indhold fra Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø. Siden guider også brugerne videre til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området – eksempelvis på branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs hjemmesider. Endelig giver siden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

 

Har du links til de gamle hjemmesider?

 

Når amid.dk går i luften, vil hjemmesiderne www.at.dk og www.arbejdsmiljoviden.dk ikke længere være tilgængelige.

 

Men der vil på en række områder være en automatisk omdirigering (redirect), så brugerne automatisk viderestilles til den relevante side på amid.dk, hvis de går ind på en gammel adresse. Fx vil alle gamle links til love, bekendtgørelser og vejledninger være omfattet af redirect.

 

Redirect-funktionen fungerer, når amid.dk går i luften.