Søg efter:    

Jeg kører slamsuger

Har du styr på arbejdsmiljøet når du kører slamsuger? Vejledningen der kom sidste år, sætter fokus på at arbejdet med slamsuger kan foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Vejledningen giver en række gode råd til, hvordan man som chauffør selv kan mindske risici eller belastningerne i dagligdagen.

 

Chaufførers arbejde med slam og spildevand medfører i varierende grad en udsættelse for kemiske stoffer og mikroorganismer, som bl.a. findes i spildevand.

 

Det er velkendt, at arbejdet med slam og spildevand kan give anledning til gener fra hud og slimhinder samt symptomer med diarré og kvalme - også hovedpine og træthed er hyppigt forekommende klager. Der er ikke nødvendigvis tale om egentlige sygdomstilstande, men om gener og symptomer, der påvirker dagligdagen og livskvaliteten.

 

Ved arbejde med slamsuger er det vigtigt at fokusere på arbejdsprocesserne, så medarbejderne er mindst muligt i direkte kontakt med slam- og spildevandsmiljøet.

 

Vidste du at?

Spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende indeholder store mængder mikroorganismer (organismer, som ikke kan ses med det blotte øje, f.eks. bakterier, vira og svampe).

 

Størstedelen af de mikroorganismer, der findes i spildevand og kloakker, er ikke direkte sygdomsfremkaldende. Det gælder f.eks. de bakterier, vi normalt har på vores hud og i vores mave-tarmkanal.

 

Nogle mikroorganismer kan være direkte sygdomsfremkaldende. Det gælder f.eks. børnelammelsesvirus og stivkrampebakterier.

 

For at en mikroorganisme skal kunne fremkalde sygdom, skal den ind i kroppen. Det sker hyppigst ved indånding f.eks. ved udsættelse for aerosoler, men også ved indtagelse gennem mund og slimhinder samt beskadiget hud.

 

I vejledningen finder du vigtig information om;

Smittefare og risici samt en række infektionssygdomme.

 

Derudover beskriver vejledningen:

  • Arbejdshygiejne
  • Arbejdsrutiner
  • Arbejde med og i brønde og kloakker
  • Arbejde med kloakspuling
  • Arbejde med opsugning af materialer
  • Arbejde med afløsning af opsugede
  • Personlige værnemidler og arbejdstøj

 

Se hele vejledningen her