Søg efter:    

Værktøjer om ulykker og sikkerhedskultur

Virksomheder med en god sikkerhedskultur har færre arbejdsulykker. NFA har udviklet værktøjer, der kan bruges til både at måle og forbedre sikkerhedskulturen.

 

I mange tilfælde bunder arbejdsulykker i en dårlig sikkerhedskultur. Det vil sige den måde, ledere og medarbejdere i det daglige arbejder med sikkerhed i en virksomhed – også når de er under tidspres. Sikkerhedskultur er derfor et nøgletema, når man ønsker at forebygge ulykker. Hvis man vil undgå ulykker, kræver det, at virksomheden har fokus på sikkerheden over en længere periode og tænker fremad.

 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet forskellige værktøjer, som arbejdspladser kan bruge til at måle og arbejde med sikkerheden i praksis.

 

App gør det nemt at måle sikkerheden

Safety Observer er en ny gratis app udviklet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. App`en kan bruges til at undersøge sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen.

 

Spørgeskema om sikkerhedskultur

Spørgeskemaet om sikkerhedskultur kan bruges til at synliggøre eventuelle problemer med sikkerhedskulturen på virksomheden inden for syv centrale områder. En virksomheds sikkerhedskultur er den måde, ledere og medarbejdere i det daglige arbejder med sikkerhed i en virksomhed. Spørgeskemaet om sikkerhedskultur

 

Spørgeskema om sikkerhedsklima

Nordisk spørgeskema om sikkerhedsklima (Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire - NOSACQ-50) er et gratis værktøj, som arbejdspladser kan bruge til at få et billede af, hvordan medarbejderne oplever, at ledelsen og medarbejderne håndterer sikkerheden. Spørgeskemaet består af 50 spørgsmål fordelt på 7 dimensioner. NOSACQ-50 er i øjeblikket oversat til over 30 sprog.

 

Sikkerhedskassen

Sikkerhedskassen er en samling af praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Værktøjet består af fem simple redskaber, der kan indgå direkte i de enkelte virksomheders sikkerhedsarbejde uafhængig af virksomhedens størrelse eller branche. De fem sikkerhedsredskaber er rettet mod både kultur- og adfærdsændringer – hos både ledere og medarbejdere.

 

Toolboxtræning

Toolboxtræning er et træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen. Værktøjet introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen.

 

Kvikguide: Forebyg arbejdsulykker

Få hjælp til at arbejde systematisk med at forebygge arbejdsulykker i Videncenter for Arbejdsmiljøs elektroniske værktøj.

 

Læs om alle værktøjerne og find links her