Søg efter:    

Hvor går grænsen?

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. Tag snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads.

 

Dialog er vigtig, hvis vi skal seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs. Derfor har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

 

Det kan være forskelligt fra person til person, fra situation til situation og fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad der opleves som acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som seksuel chikane. Derfor kan det i nogle tilfælde være svært at identificere, hvornår der er tale om seksuel chikane. Det centrale er, at en eller flere personer udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende

 

Måske kan kampagnen kan give anledning til at tage emnet op på jeres arbejdsplads?

Find mere om dialogkortene her

 

Bau transport og engros har udarbejdet pjecen: Har I brug for at pudse tonen af? – Hvordan dårligt samarbejde og mobning kan håndteres.

 

Pjecen tager udgangspunkt i, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Den måde vi interagerer på, betyder meget for, hvordan vi har det.

 

Pjecen indeholder emner som:

  • Definition af mobning
  • Der findes to slags mobning
  • Overvejelser og gode råd
  • Grib ind og forebyg
  • Skab en kultur hvor mobning er ”no go”
  • Faktatjek ved mistanke om mobning
  • Faktatjek – et bud på indhold

 

Et par gode råd fra pjecen, når det handler om mobning:

 

Arbejdspladsens muligheder:

 

• Skab en kultur, hvor mobning er ”no go”

• Håndter det, hvis der er mistanke om mobning.

• Håndter skænderier og konflikter.

 

 

Hvad kan den enkelte gøre?

• Sig fra.

• Respekter andre, når de siger fra.

• Reager, hvis du oplever, at andre bliver krænkede.

 

I kampagnen fra Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet kan du også finde plakater, der kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet, når der skal fokus på seksuel chikane. Du kan se mere om kampagnen her