Søg efter:    

Vold, trusler og krænkende handlinger

Vold, trusler og krænende handlinger

 

Der var fokus på to værktøjer som Bau transport og engros har lavet i samarbejde med Team Arbejdsliv. Eva Thoft fra Team Arbejdsliv præsenterede de to værktøjer på årskonferencen.

 

 

Ifølge tal fra NFA så ligger vold og trusler lige over gennemsnittet når vi kigger på branchen transport af passagerer. Tallene viser også, at problematikken har været stigende siden 2012. Baggrunden for samarbejdet har derfor været at kigge på om der kan gøres noget for ansatte, som har meget kundekontakt og derfor kan være udsat for vold, trusler og krænende handlinger.

 

”Hvornår taler vi om at noget er en trussel, vold eller en krænkende handling? Det er et interessant spørgsmål, for det kan jo starte som både en fuck-finger eller verbale ord. Når jeg har talt med folk fra branchen, fortæller de, at de møder mere vold og trusler om vold i dag end tidligere Det er noget folk ønsker, der bliver taget hånd om,” fortalte Eva Thoft.

 

Hvad er fysisk vold?

 • Overfald
 • Kvælningsforsøg
 • Knivstik
 • Slag, spark, skub
 • Benspænd
 • Fastholdelse
 • Kast med genstande
 • Bid, niv, spyt

 

Hvad er psykisk vold?

 • Trusler på livet
 • Trusler om hærværk på arbejdspladsen, familie og venner.
 • Knyttede næver og andet aggressivt kropssprog.

 

 

”Som virksomhed skal man kunne tage sig af det og gribe det an på en god måde. Man kunne godt ønske sig, at passagerne begyndte at opføre sig ordentligt, og man kan måske godt påvirke dem lidt via kampagner, men det er langt fra nok at kigge i den retning. Virksomheden må også kigge på egen organisering, planlægning og instruktion for at mindske risikoen,” fortalte Eva Thoft og gennemgik de to værktøjer, hvor virksomheder i dag kan hente viden og inspiration.

 

Hjemmesiden: Begræns vold og trusler

Med en målrettet indsats er det muligt at mindske risiko for vold og trusler fra passagerer eller andre trafikanter. Mange transportvirksomheder er allerede godt i gang.

Siden er baseret på erfaringer fra en række transportvirksomheder, der har arbejdet målrettet med at nedbringe risiko for vold og trusler samt håndtering af de ulykker, der desværre er sket.

Målgruppen er ledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i transportvirksomheder der har ansatte med passager- og kundekontakt – dvs. chauffører, personale der kontroller rejsehjemmel samt personale, der står for rengøring og vedligehold på stationer.

Siden blev lavet fordi flere og flere blev udsat for vold og trusler. Vi ønskede at skabe en side, hvor virksomheder kunne blive inspireret til at arbejde med emnet. Siden er opbygget med emnerne: forebyggelse, beredskab og opfølgning.

 

Under emnet forebyggelse finder du noget om

 • politik, retningslinjer og kultur.
 • uddannelse, instruktion og træning.
 • planlægning i det daglige.
 • Indretning og teknologi.
 • at holde opmærksomheden.

 

”Det er vigtigt at forholde sig til, hvilken adfærd der er vigtig i konfliktsituationer. Det er påvist, at man via sit kropssprog og adfærd kan både optrappe eller nedtrappe konfliktsituationen. Det er er ikke nok at have viden. Det skal trænes. Og trænes igen. Vi kan nemlig ikke hive en pjece frem, når vi pludselig står i situationen,” fortalte Eva Thoft, der også henviste til, at det er vigtigt, hvordan ledere forholder sig til og støtter op om tingene.

 

I forhold til planlægning af arbejdet, så påpegede Eva Thoft også, at mange faktisk ikke ved, at de ikke har pligt til at gøre mere end det en almindelig borger har. Bare fordi du er på arbejde, er det ikke dit ansvar at løse noget, hvis din sikkerhed er truet. Egen sikkerhed kommer altid først.

 

”Det er vigtigt, at alle medarbejdere ved det og ikke føler, at de har et øget ansvar i forhold til at reagere. Man skal aldrig gøre noget, der kan være til fare for egen sikkerhed. Et eksempel er, at du som chaufføren ikke har ansvar for at folk i bussen har betalt. Dit ansvar er egentlig bare at bringe folk fra A-B. Det kan nemlig optrappe en konflikt, hvis du insisterer på at de skal betale, hvis de ikke vil. I stedet for kan man oplyse om, at passageren risikerer at skulle betale bøde, hvis der kommer kontrol.”

 

ET TIP: En af deltagerne på konferencen fortalte om et konkret eksempel, hvor de havde minimeret konflikter. Der var altid uro og konflikter med skolelever fra en bestemt skole. Tidligere havde man talt med skolen engang imellem, men i dag var det en del af forebyggelsen at elever fra 1., 4. og 7. klasse årligt blev inviteret hen for at opleve, hvordan det var at være chauffør. Dialogen begge veje havde skabt relationer og forståelse. Det havde betydet, at konflikterne og uroen var minimeret.

 

 

 

Udover at tænke i forebyggelse skal virksomheder selvfølgelig udvikle sit beredskab. Det akutte – hvad gør man, hvis noget opstår og i efterforløbet. Og ligeledes er det vigtigt at følge op og forholde sig til, hvordan virksomheden lærer af forløbene og erfaringerne.

 

Virksomheder kan finde inspiration til på siden Begræns vold og trusler

 

 

Det andet værktøj Eva Thoft præsenterede var siden: Konflikthåndtering for chauffører

 

Siden er en interaktiv side, hvor man kan øve sig og teste sig selv i forskellige konfliktsituationer og få en slags feedback.

 

På siden kan du lære hvordan du undgår at optrappe en konflikt, hvordan du kommunikerer med potentielt vanskelige eller aggressive kunder eller passagerer og hvornår du skal bruge din autoritet, og hvornår du skal være fleksibel.

 

Måske kan I diskutere svarene i jeres virksomhed. Der er meget læring i at snakke de forskellige svar og feedbackmuligheder igennem.