Søg efter:    

Årskonference var en succes

D. 22. oktober holdt Bau transport og engros årskonference i Kolding. Emnerne spændte bredt og der blev både delt viden og inspiration ligesom lattermusklerne kom på arbejde i dagens sidste oplæg. Her får du et kort overblik over dagens emner.

 

Eva Thoft fra Team Arbejdsliv satte i starten af dagen fokus på emnet vold, trusler og krænkende handlinger. Hun præsenterede to værktøjer, som Bau transport og engros har lavet i samarbejde med Team Arbejdsliv.

 

Ifølge tal fra NFA så ligger vold og trusler lige over gennemsnittet når vi kigger på branchen transport af passagerer. Tallene viser også, at problematikken har været stigende siden 2012. Baggrunden for samarbejdet har derfor været at kigge på om der kan gøres noget for ansatte, som har meget kundekontakt og derfor kan være udsat for vold, trusler og krænende handlinger.

 

”Hvornår taler vi om at noget er en trussel, vold eller en krænkende handling? Det er et interessant spørgsmål, for det kan jo starte som både en fuck-finger eller verbale ord. Når jeg har talt med folk fra branchen, fortæller de, at de møder mere vold og trusler om vold i dag end tidligere Det er noget folk ønsker, der bliver taget hånd om,” fortalte Eva Thoft og gennemgik de to værktøjer som du kan læse mere om i artiklen her.

 

 

Træthed giver øget risiko for ulykker

Næste oplægsholder var Marie Aarrebo Jensen, forsker fra NFA. Hun holdt oplæg om søvn og helbred. Det blev slået fast, at søvn måske er vigtigere end de fleste tror

Marie Aarrebo fortalte, at søvn er meget vigtigt for kroppen. Der sker en masse ting under søvnen, og når vi sover, bliver vigtige funktioner i kroppen reguleret. Får vi nok søvn, er vi for eksempel i bedre humør, har bedre koncentration og vores immunforsvar virker bedre.

 

”Alle har brug for søvn, men ca. 30 procent af den erhvervsaktive befolkning rapporterer, at de ofte eller ikke altid er udhvilede i NFAs undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred 2018. Ca. 20 procent fortæller, at de ofte eller altid har søvnproblemer. Når en person sover for lidt, bliver, vedkommende træt og irritabel, ligesom for lidt søvn også hænger sammen med større risiko for diabetes og hjertekarsygdom,” fortalte Marie Aarrebo, der gennemgik flere studier, hvor det blev tydligt, hvad søvn betyder for ulykker. Læs mere om det i artiklen her.

 

 

Arbejdstilsynets fokusområder

Det første Arbejdstilsynets tilsynsførende Susanne Kari Petersen og Mette Toftelund Larsen spurgte om, var hvilke ulykker deltagerne troede, der oftest opstod i brancherne? Det samstemmende svar var ulykker.

 

Det ledte hen til en snak om det gode og sunde arbejdsmiljø og til en snak om de fokusområder Arbejdstilsynet har i brancherne.

 

”Vi kigger selvfølgelig helt overordnet på om virksomheden har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men derudover har vi et stort fokus på ulykker i de forskellige brancheområder: transport af gods, lager og engros samt renovation og affald. Når vi kigger i branchen transport af passagerer, er fokus ofte på det psykiske arbejdsmiljø (høje følelsesmæssige krav, vold, stor arbejdsmængde og tidspres), da ulykkerne har en lidt anden karakter end i de andre brancher,” fortalte de to tilsynsførende, der gennemgik meget konkret hvilke ting, der kigger efter og hvilke ulykker de typisk ser. Det kan du læse om i artiklen her.

 

 

Nyt fra Bau transport og engros

De to partskonsulenter, Susanne Linhart DI og Benny Nymark Andersen 3F, gennemgik nye materialer fra Bau transport og engros overordnet og opfordrede til at følge Bau transport og engros nyhedsbrev, hvor alle materialer løbende bliver præsenteret og sendt ud.

 

I 2019 har Bau transport og engros arbejdet med en række materialer som er målrettet arbejdsmiljøorganisationen og som du kan læse mere om i denne artikel.

 

 

Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger er ophævet.

Bent Horn fra DI gennemgik de nye krav til arbejdspladsbrugsanvisninger. Før sommerferien ophævede Arbejdstilsynet kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger. Grunden til at kravet bliver ophævet er, at der skal fokus på instruktionspligten i forhold til kemi.

 

Målet er at få flyttet fokus fra arbejdspladsbrugsanvisningen i papirform til konkret og bedre instruktionen af medarbejderne.

 

Bent Horn fortalte, at der i flere år har været fokuseret mere på tunge løft og psykisk arbejdsmiljø og ikke så meget på kemi. Kemiområdet har været lidt mere glemt til trods for at emnet jævnligt popper op i medierne i forbindelse med både hudlidelser og kræft. Du kan læse mere om de nye krav i artiklen her.

 

 

Arbejdsglæde – et praktisk eksempel fra transportbranchen

I 2018 vandt DHL Express titlen som Danmarks bedste arbejdsplads. Pia Baagø Skat-Rørdam, tidligere HR direktør fortalte om arbejdet og vejen til titlen på Bau transport og engros´ årskonference. 96 % af medarbejderne i DHL Express siger, det er et rigtig godt sted at arbejde og 94% ville varmt anbefale virksomheden som en god arbejdsplads.

 

Vi har stillet Pia Baagø Skat-Rørdam et par spørgsmål, som måske kan inspirere jer. Dem kan I læse her i artiklen.

 

 

Konflikthåndtering og kommunikation i praksis

Dagens sluttede af med Lars Mogensen, foredragsholder, forfatter og underviser, der fra start til slut fik salen til at hulke af grin. Der var skarpe pointer om kommunikation, sårbarhed, styrke, ansvar og forskelligheder mellem mennesker. Alt i alt en masse inspiration til at kigge efter i sin egen bagage. Hvor reagerer jeg og hvorfor?

 

Vi håber alle deltagere hande en forrygende dag og vi glæder os til at se jer igen til næste år.

 

Husk vi holder Lager og Engros konference den 21. november - du kan se hele programmet og tilmelde dig her inden på mandag d. 11. november