Søg efter:    

Fokus på ulykker

Husk at sikre dit gods – tænk over placering på læssebagsmækken (liften)

 

Sådan mindsker du risikoen

 • Tænk over hvilke typer gods og hvilke tekniske hjælpemidler i bruger

 • Vend pallegods på ladet og kør forlæns ud på liften, når det er muligt

 • Anvend tilstrækkelig lang bagsmæklift – især ved brug af elheste, som kan være længere

• Ved indkøb. Der ­ ndes lifte med manuelt eller automatisk containerstop.

 

HUSK: Love og regler Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed fastsætter bl.a. arbejdsorganisationens arbejde med forebyggelse af ulykker.

Her finder du faktaarket: Husk at sikre dit gods – tænk over placering på læssebagsmækken (liften)

 

BAU transport og engros har udarbejdet en række faktaark med beskrivelse at typiske ulykker. ”Husk at sikre dit gods – tænk over placering på læssebagsmækken (liften) ”er et af områderne. Faktaarkene kan bruges som inspiration og gode snakke om arbejdsmiljøet. De kan downloades som A3 og A4 version I kan bruge i virksomheden.

Her finder du alle faktaark om ulykkesområderne

 

BAU transport og engros har tidligere udgivet rapporten: Risikovurdering med inddragelse af teori om nudging. I rapporten kan du finde baggrundsviden og inspiration i forhold til at arbejde med markeringer eller andre virkemidler, der kan forhindre ulykker.

Du finder rapporten her

 

Hvad er nudging? Egentlig kan man kalde det: “Et kærligt puf i den rigtige retning”.

Nudging handler om at få folk til at ændre adfærd. Nudging hjælper mennesker med at være opmærksomme og tage gode beslutninger i bestemte situationer.

Nudging kan være visuelle virkemidler – for eksempel en markering, der gør, at vi bliver opmærksomme på en bestemt ting etc.