Søg efter:    

COVID-19

I marts trådte en ny bekendtgørelse i kraft:

”Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Bekendtgørelsen rummer følgende:

  • Forbuddet mod at udlåne chauffører bliver midlertidig ophævet
  • Følgende kørekort og beviser, som udløber i perioden 1. marts til den 30. april 2020, forlænges til den 31. august 2020:               
  • C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E
  • Chaufføruddannelsesbeviset (CUB)
  • Uddannelsesbevis til transport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods

Læs mere her