Søg efter:    

Nyt projekt

Nyt projekt undersøger trivsel og arbejdsfællesskaber under COVID-19-krisen

 

Arbejdsfællesskaberne og arbejdsmiljøet kan blive udfordret under COVID-19-krisen. Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan ledere og medarbejdere understøtter trivsel og opgaveløsning i en ekstraordinær situation. Det skriver Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Fra den ene dag til den anden har COVID-19-krisen vendt op og ned på både ledere og medarbejderes arbejdsliv og liv i al almindelighed. Det kan have konsekvenser for trivslen og samarbejdet på arbejdspladserne. Ligesom ledere og medarbejdere kan have brug for at udvikle nye og ukendte samarbejdsformer for at løse arbejdsopgaverne.

 

”Fra tidligere forskning ved vi, at ledere og kolleger har en stor betydning for trivslen og den mentale sundhed. Men hvilken rolle spiller arbejdsfællesskabet i en ekstraordinær situation, som den vi ser nu? Hvilke konkrete handlinger fra ledere og kolleger gør en positiv eller negativ forskel, og lærer vi noget, som med fordel kan overføres til mere normale forhold efter COVID-19-krisen? Det er noget af det, vi gerne vil blive klogere på,” siger post.doc. Malene Friis Andersen, NFA, som står i spidsen for projektet.

 

Projektet vil både munde ud i ny viden om arbejdsfællesskabet i en ekstraordinær situation samt konkrete redskaber, som kan anvendes direkte på de danske arbejdspladser.

 

”Vi har brug for ny forskning, der kan gøre os klogere på, hvordan vi opretholder både trivsel og kvalificeret opgaveløsning. Vi ved jo af gode grunde ikke, hvor længe krisen vil vare, eller om der kommer en ny bølge senere på året. Men uanset hvad håber vi, at den viden og de redskaber vi udvikler i projektet kan få ledere og medarbejdere til at stå stærkere fremover – både i krisetid og i fredstid,” siger Malene Friis Andersen.

 

Læs mere om projektet her