Søg efter:    

Årshjul

Mange transportvirksomheder har også en terminal og/eller lager, hvor der køres med både manuelt håndterede køretøjer og f.eks. trucks, gaffelstablere, el-heste mv.

Der findes mange forskellige former for lagre. Det kan for eksempel være:

• Udendørslagre

• Plukkelager

• Pallelager

• Grenreolager

• Køle og Frysehuse

• Container terminaler

 

BAU transport og engros har også udviklet en lang række materialer om de enkelte typer lagre og til forebyggelse af ulykker, kørsel med truck mv.

 

I årshjulet i november får I et fakta-ark, hvor I kan læse mere om sikkerhed ved eksternt besøgende på lageret.

1.Når chauffører og andre eksterne kommer til virksomheden, så sørg for, at det er tydeligt, hvad I forventer af dem.

2.Eksterne kender ikke jeres måde at gøre tingene på. Overvej derfor, om I skal have en instruktion til besøgende. Husk - billeder fortæller meget.

3.Eksterne håndværkere medbringer ofte værktøj og udstyr. Overvej hvilke procedurer I skal have for at passe på dem og jer selv.

4.Gør gæster og andre eksterne synlige, ved hjælp af sikkerhedsveste. Gerne i en anden farve end den I selv anvender.

5.Hav klare politikker for, om eksterne må anvende jeres el-hunde, trucks mv. Husk at køretøjer med nøglerne i låsen øger risikoen for misbrug. Overvej evt. brug af kode eller IDkort.

6.Risikovurder hvordan eksterne påvirker den interne færdsel på jeres virksomhed. Diskuter også hvor reglerne skal håndhæves og hvilke konsekvenser, der er af overtrædelser.

 

Overvej altid

  • Hvor har vi de eksterne?
  • Hvilken risiko udgør de eksterne?
  • Hvordan gør vi det tydeligt, hvad vi forventer af de eksterne?
  • Skal vi have noget på skrift?
  • Hvordan kender vi forskel på egne og eksterne på lageret?

 

Du finder Årshjulet her