Søg efter:    

Fokus ulykker

Her får du nogle gode råd om, hvordan du kan forberede godset, så det bliver let at håndtere.

 

  • Pak mindre kolli sammen på paller.
  • Monter stropper eller kæder på godset. Lad stropper og kæder følge godset fra lager til kunde
  • Strøer, der er monteret på varerne, giver mindre behov for at du skal være på ladet.
  • Fastspænding gøres lettere, når hjørnebeskyttere er monteret på godset på forhånd.
  • Slå jernbindingerne ind, inden du læsser på bilen, så du undgår at rive dig på bindingerne. 
  • Lette emner kan med fordel pakkes sammen. Det giver færre løft og mere stabil last

 

HUSK:

  • Sammenpak ordren på palle og reducér behovet for ophold på ladet 
  • Forbered godset med kæder, stropper, strøer og hjørnebeskyttere, inden det lastes på ladet
  • Vurder lasten og forebyg ulykkesrisiko på ladet f.eks. ved at slå jernbindingerne ind

 

 

Find fakta-arket her:http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/4_Naar_du_klargoer_gods_for_sikker_haandtering.pdf


BAU transport og engros har udarbejdet en lang række fakta-ark med beskrivelse at typiske ulykker. ”Når du klargør gods for sikker håndtering” er et af områderne. Fakta-arkene kan bruges som inspiration og gode snakke om arbejdsmiljøet. De kan downloades som A3 og A4-version I kan bruge i virksomheden.

Du finder alle fakta-ark her