Søg efter:    

Vi søger virksomheder

BAU transport og engros har fået penge til at beskrive nogle cases om fastholdelse af seniorer, og vi har derfor brug for ca. fire virksomheder indenfor person- og godstransport. Projektet handler om at understøtte indsatser, der sikrer et godt og langt arbejdsliv.

Det er gratis at deltage i projektet!

 

 I får:

·      Gratis arbejdsmiljørådgivning i forbindelse med besøgene.

·      Ad hoc sparring med arbejdsmiljøkonsulenter fra CRECEA.

 

Ud fra virksomhedens behov igangsættes aktiviteter bestående af dialog og arbejdsmiljøvejledning med fokus på:

  • Hvordan arbejdet for seniorer kan tilrettelægges på den enkelte virksomhed - så seniorerne kan blive i jobbet i længere tid.
  • Implementering af konkrete forebyggelsestiltag, der adresserer de faktorer, som kan være årsag til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på netop den pågældende virksomhed.

 

Tid og ressourcer

I hele forløbet vil I modtage gratis arbejdsmiljørådgivning i brugen af de udvalgte værktøjer inden for det psykosociale og fysiske arbejdsmiljø med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Som deltagende virksomhed i projektet investerer I selv tid og ressourcer, blandt andet i arbejdsmiljøorganisationen. I skal igangsætte de enkelte tiltag og aktiviteter i forbindelse med projektet. Der bliver afklaret forventninger til tidsressourcer ved første besøg.

I skal sætte 1,5 – 3 timer af til første besøg på virksomheden (møde og rundering).

 

Der er besøg i fire faser:

Rådgivningen tilpasses jeres virksomhed, og I skal forvente fire besøg fordelt efter nedenstående Fase-model. Herudover har I mulighed for ad hoc rådgivning.

 

Fase I:               
Afklaring af virksomhedens behov, herunder ressourcepersoner fra virksomheden som kan støtte op om det, der igangsættes af lokale aktiviteter. Opstart i kvartal 2/2022.

 

Fase II:              
Justering af igangsatte initiativer og igangsættelse af supplerende og eller nye indsatser til afprøvning af modeller (fysiske og psykosociale område) ift. hvad der fremmer et godt og langt arbejdsliv.

 

Fase III:             
Midtvejsstatus, opfølgning og justering på indsatser på virksomhederne.

 

Fase IV:            
Afrunding og opsamling af erfaringer på arbejdspladsen med de involverede fra virksomheden: hvad var svært og hvad var let, hvad virker og hvad virker ikke - korrektioner til fremtiden. Opstart i kvartal 4/ 2022.

 

Skal I have en af pladserne i projektet? Kontaktperson vedr. projektet: Susanne Linhart, DI - sli@di.dk