Søg efter:    

Vold på arbejdet

Vold på arbejdet er forbundet med risiko for depression 

Vold på arbejdspladsen hænger sammen med øget risiko for hospitalsbehandlet depression.

Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor forskere har fulgt 955.573 lønmodtagere i gennemsnitligt syv år.

Det er ikke blevet undersøgt, om volden blev udøvet af kollegaer eller borgere, klienter og patienter i forbindelse med arbejdet. 

Værktøjet der bliver omtalt og henvist til hedder ” Integreret volsforebyggelse”

Integreret Voldsforebyggelse er en metode til at forbedre ledere og medarbejderes systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler i højrisikobrancher. Metoden kan styrke jeres praktiske tilgang til at forebygge vold og trusler og give jer konkrete løsninger på de udfordringer, I har med det på netop jeres arbejdsplads.

Undersøgelsen har især kigget på Vold i hos plejepersonale i sundhedssektoren og ansatte i Kriminalforsorgen samt politiet. Men de værktøjer, der bliver henvist til, kan alle lade sig inspirere af uanset branche. I transportbranchen kan der også være risiko for vold i forbindelse med transport af personer mm. 

 

Læs mere om undersøgelsen og metoden her 

 

Taler I om vold på jeres arbejdsplads?

Bau transport og engros har udarbejdet denne side, som giver jer viden om at mindske risiko for vold og trusler.

Siden er baseret på erfaringer fra en række transportvirksomheder, der har arbejdet målrettet med emnet.

Se siden her