Søg efter:    

Hent arbejdskraft ved at reducere fysiske smerter

Nyt studie fra NFA viser, at man potentielt kan reducere langvarigt sygefravær med knap 17%, hvis man kan lykkes med at forebygge oplevet smerte hos medarbejderne. 

Baggrund: Mange danskere har ondt i kroppen hver dag. Smerter skyldes ofte flere faktorer i både arbejds- og privatlivet. Det kan for eksempel være fysisk krævende arbejdsopgaver og for lidt/dårlig søvn. Resultaterne underbygger, at vi som samfund har meget at vinde på at blive bedre til forebyggelse og håndtering af smerter, herunder den strategiske forebyggelse på arbejdspladserne.

Resultaterne er hverken nye, overraskende eller banebrydende, men det er en af de største og mest omfattende undersøgelser af emnet udført i en repræsentativ population.

Undersøgelsen er lavet på 69.000 danskere i arbejde og oplysninger om sygefraværet er hentet fra et nationalt register (DREAM), der er blevet koblet med data fra spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø og Helbred-undersøgelsen, der er lavet hver andet år i perioden 2012-2018. Medarbejderne er blevet fulgt i op til to år. Langvarigt sygefravær er defineret ved fravær mere end 30 dage.

I undersøgelsen er der taget højde for andre faktorer, der kan spille ind på risikoen for langvarigt sygefravær, herunder alder, køn, beskæftigelse, uddannelse, rygevaner, BMI, depressive symptomer.

Vidste du at? Smerter i for eksempel nakke og ryg den største sygdomsbyrde i Danmark og koster det danske samfund ca. 40 mia. i tabt produktion og 12 milliarder i behandling om året.

 

TAL om smerter og sæt HANDLING på forebyggelsen

I Bau transport og engros opfordrer vi til, at I tager en snak på jeres virksomhed om forebyggelse af smerter.

·      Hvordan kan I forebygge smerter?

·      Hvordan kan arbejdspladsen medvirke til forebyggelse?

·      Hvad kan I som medarbejdere selv gøre?

 

I kan også følge med på Bau transport og engros´ kampagneside www.bevarryggen.dk

 

Siden er målrettet transportbranchen og sætter fokus på løft, træk og skub. I finder øvelser, film og instruktionsark, som har fokus på nakke, skulder og ryg.

 

 

Du kan læse om NFAs undersøgelse her