Nye projekter på vej

Branchearbejdsmiljøudvalgets branchevejledninger og andre projekter vil blive offentliggjort på hjemmesiden, efterhånden som de færdiggøres. Branchearbejdsmiljøudvalgets igangværende og planlagte projekter fremgår af oversigterne.

 

Projekter under udarbejdelse i 2019:

Videre markedsføring af BAU transport

Genoptryk og formidling

Lager og engros konference 2019

Luftfarts konference 2019

Videreførsel af Skovl Sne kampagne 2018/2019

Videreførsel af nyheder 2018 - 2019

Markedsføring, formidling, revision og genoptryk

Transportmesse Herning 2019

Godstransport "Tænk rundt om skrald"

Engros, Faktaark - formidling af eksisterende materiale

Jernbanekonference 2019

Brand- og redningskonference 2019

BAU transport Årskonference 2019

Videreførelse af Skovl Sne Kampagnen

Videreførelse af Nyheder 2019-2020

Folkemøde 2019

Markedsføring, formidling, revision og genoptryk

Revision af Farlig Gods vejledning

Luftfart projekt

Brand/redning Revision af vejledning Radiokommunikation

Info til medarbejdere i spor

Bevar Ryggen, trælaster og byggemarkeder

Jernbanekonference 2020

Lufthavnskonference 2019

 

BAU materialer - projekter planlagt i 2020:

Plan for 2020 aktiviteter er under udarbejdelse