Personstransport på vej

Personstransport på vej

Grundmateriale

Hent vejledning

Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører 

2022

Denne håndbog henvender sig primært til chaufføren, men den vil også, p.g.a. sin modulopbygning, kunne fungere som støttemateriale i forbindelse med indøvelse / instruktion.

Læs mere

Bevarryggen.dk

2013

Bevægelse er meget vigtigt for at undgå ømhed i muskler og led efter mange timer ved rattet.

Bevarryggen.dk er opdateret med gode øvelser til bus- og taxichauffører til træning af bl.a. skuldre og nakke. Øvelserne kan udføres med og uden en elastik og kan downloades i Powerpoint og som faktaark. Som supplement er øvelserne udgivet i lommeformat.

Bus http://www.bevarryggen.dk/oevelser/bus

Taxi http://www.bevarryggen.dk/oevelser/taxi

Hvilken finger får du? Guide til trafiksikkerhedspolitik i virksomheden

2012

Værktøjskassen er rettet mod alle virksomheder, som har medarbejdere,
der færdes i trafikken. Uanset om transportmidlet er cykel,
personbil, bus eller lastbil. Adfærd i trafikken kan påvirkes til at
blive bedre. Den enkelte ansattes adfærd i trafikken
medvirker til at skabe et godt eller dårligt billede af virksomheden.

Bliv køreklar 

2010 

Værktøjskassen giver gode råd om, hvordan en virksomhed kan håndtere situationer, hvor medarbejdere har været udsat for en traumatisk oplevelse, det kan f.eks. være i forbindelse med et trafikuheld – uanset om chaufføren er direkte involveret i et uheld eller stopper for at hjælpe medtrafikanter.

Hent word-fil med udkast til beredskabsplan mv. 

Stress og forebyggelse

Stress og forebyggelse

2023

En værktøjskasse om arbejdsbetinget stress og hvad symptomerne er på kort og langt sigt samt gode råd til den enkelte, arbejdsmiljøorganisationen, kollegerne og ledelsen

Brancheområder

Til top
Hent vsejledning

Jeg kører turistbus

2010

Branchevejledning om de særlige forhold ved turistkørsel, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt ergonomi.

Hent vejledning

Transport af kørestolsbrugere 

2018

Branchevejledning om arbejdsmiljø henvendt til alle chauffører, der udfører erhvervsmæssig transport af kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede. 

Hent PDF

Jeg kører taxi 

2012 

Branchevejledning om de særlige forhold ved taxikørsel, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt ergonomi.

Kræft blandt chauffører

2010

Pjece til chauffører med lang anciennitet i transportbranchen. En række udenlandske undersøgelser har vist, at chauffører har en øget risiko for en række kræftformer.

Til top