Temaside

VOLD OG TRUSLER I PERSONTRANSPORTEN

Man har gennem de senere år set en bekymrende stigning i krænkelser i den offentlige persontransport: konflikterne er blevet flere og omgangstonen er blevet grimmere. Denne side indeholder nye værktøjer til konflikthåndtering, så man kan forebygge vold, trusler og krænkende handlinger i persontransporten. Trafikselskaber, busselskaber og chauffører får her helt nogle brugbare redskaber til at nedtrappe eller helt undgå konflikter. God fornøjelse.

Håndtering af vold og trusler: før, under og efter 

Anbefalinger til ledelse, AMO og medarbejderne baseret på ny, dansk viden om konflikters opståen og deres løsning. Giver et systematisk overblik over forebyggelse, håndtering undervejs og opfølgning efter en konflikt.

 

Læs mere

Gratis workshops om forebyggelse

2023 og 2024 afholder BFA Transport gratis virksomhedsarrangementer, hvor emnet er forebyggelse af vold og trusler indenfor persontransport.
Arrangementet afholdes af erfarne undervisere fra transportskolerne.

Læs mere

Stop konflikten – ikke bussen

Nye værktøjer i konflikthåndtering skal forebygge vold og trusler i den offentlige persontransport.
Trafikselskaber, busvognmænd og buschauffører får her helt nye redskaber til at undgå og nedtrappe konflikter og dermed forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Se værktøjet her 

Tegneseriestriber om konflikthåndtering

Tegneseriehæfte med fokus på konflikthåndtering indenfor persontransporten. Bestil hæftet, plakater eller download striberne til jeres interne enheder.

E-learningsværktøj om håndtering af konflikter 

Værktøj med udgangspunkt i konflikttrapen. Brugeren vælger reaktion på spillede situationer og får feedback ud fra valget. Kan bruges både i person- og godstransporten.