Begræns vold og trusler i transportbranchen

I arbejdet med transport af passagerer møder medarbejderne mange forskellige mennesker. De skal f.eks. gøre dem opmærksomme på regler i transportmidlet, give passagerer uden billet en afgift eller andet der kan virke konfliktoptrappende og skabe risiko for vold og trusler.

Arbejdsgiverne skal ifølge arbejdsmiljøloven beskytte medarbejdere mod at blive syge af deres arbejde. Vold og trusler er en væsentlig belastning, der kan medføre sygdom og psykiske eftervirkninger.

På baggrund af ny dansk forskning og erfaringer fra branchen vil vi her give nogle anbefalinger til, hvad I som virksomhed kan gøre for at forebygge før en konflikt opstår, hvordan medarbejderen bedst kan agere under en konflikt og hvordan virksomheden kan sørge for støtte og opfølgning  efter en konflikt.

Se også Arbejdstilsynets vejledning 

Målgruppen for denne hjemmeside er ledere, arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere i transportvirksomheder, dvs. chauffører, kontrollører samt personale, der står for rengøring og vedligehold på stationer.

Materialerne er tænkt som inspiration til jeres indsats.

HUSK at tilpasse materialerne til jeres organisation. Det er vigtigt, at medarbejderne kan se, at budskaberne kommer fra jeres virksomhed, og de bakkes op af ledelsen.

God fornøjelse
BFA Transport

Klik her for at få inspiration fra andet materiale

 

 

Hvad er vold og trusler?

 

Fysisk vold er angreb mod kroppen, F.eks. overfald, forsøg på kvælning, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.

Psykisk vold er trusler om vold og anden krænkende adfærd, f.eks. trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler, der vedrører medarbejdernes familie eller venner, eller trusler, der vedrører medarbejdernes ejendele.

Trusler kan også udtrykkes uden ord, f.eks. med knyttede næver, bevægelse af en finger henover halsen eller i form af tegninger

 

 

Til inspiration: Se kampagnen "Stop konflikten – ikke bussen"

Små film der gør os klogere på konflikthåndtering: Sæt den gode dialog i gang hos dine kolleger