Søg efter:    

Havarikommissionen vil have endnu flere muligheder

I januar 2015 trådte Mette Fynbo til som ny formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hendes mål er, at Havarikommissionens anbefalinger bliver brugt i praksis, og at de får udvidet deres muligheder for dataindsamling.

 

Af Mette Bau

 

”Min vision er, at Havarikommissionens analyser og den viden, der følger med, i endnu højere grad vil blive brugt til at forebygge ulykker,” fortæller Mette Fynbo, der har været formand for Havarikommissionen i et år. 

 

Havarikommissionens mål er at samle ny viden om ulykker, som vejsektoren kan bruge til at forebygge ulykker og øge trafiksikkerheden. Det handler om at lære af de ulykker, der sker og undgå gentagelser.

 

”Vi udvælger hvert år en række ulykker indenfor et bestemt tema , som vi gennemanalyserer helt til bunds. Og den viden, der kommer ud af det, kan vi omsætte til anbefalinger på en lang række områder. Anbefalingerne skal bruges til at sikre endnu bedre trafiksikkerhed.

 

I de næste år skal vi være endnu bedre til at kommunikere vores anbefalinger videre til vores samarbejdspartnere og til den brede befolkning, så der rent faktisk sker noget i praksis,” fastslår Mette Fynbo.

 

Hun er også i gang med at undersøge, hvad Havarikommissionens interessenter mener, der skal kigges nærmere på i fremtiden.

 

Foto: Christoffer Askman, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

 

 

Rapport om lastbilulykker

 

I de sidste år har temaet blandt andet været lastbilulykker, og resultaterne af det arbejde kommer til efteråret i en ny rapport. 

 

”Vi kigger altid bredt på ulykkerne, og tager for eksempel både omstændighederne, køretøjet, vejene, omgivelserne og førerens adfærd med i vores betragtning af ulykken.

 

Det er for tidligt at sige noget helt konkret om resultaterne af de 27 ulykker, vi har dybdeanalyseret, men jeg kan godt afsløre, at uopmærksomhed og førerens adfærd er et af de emner, som har spillet en rolle. Og det er ikke nødvendigvis mobiltelefonerne, der har været årsag til uopmærksomheden,” fastslår Mette Fynbo.

 

Hun pointerer, at ulykkerne er udvalgt bredt. Det er ikke kun de omdiskuterede højresvingsulykker, der er undersøgt.

 

Vil have endnu bedre dataindsamling

 

”Der sker ikke de store ændringer i Havarikommissionen, fordi jeg er kommet til som ny formand. Vi arbejder allerede godt hen mod de visioner, jeg har, men selvfølgelig kan vi blive bedre og sørge for, at vi får et endnu bedre indblik i ulykkerne. Og det vil jeg arbejde for.”

 

En af de ting Mette Fynbo nævner, er Havarikommissionens muligheder for dataindsamling. Den skal udvides. 

 

”Hvis vi skal rykke os, skal vi have bedre muligheder for at få flere data fra ulykkerne. Et eksempel kan være, at vi gerne vil vide om føreren talte i mobiltelefon under kørslen. Her kræver lovgivningen, at disse oplysninger indhentes gennem politiet, der skal bruge dommerkendelse for at få oplysningerne, og det kræver igen, at de har begrundet mistanke. Den arbejdsgang kan føre til, at omstændigheder omkring ulykker i nogle tilfælde forbliver ukendt,” forklarer Mette Fynbo.

 

”Vi skal være på forkant, og derfor vil vi gerne have udvidet vores muligheder helt generelt. Vi vil gerne have adgang til alle data i alle ulykkestilfælde. Det er den eneste måde, vi kan få det fulde overblik over ulykkern,e og det kan være med til at sikre ny viden og bedre trafiksikkerhed i fremtiden.”

 

Mette Fynbo henviser til, at Havarikommissionen også ønsker adgang til databokse i de biler, der kører med dem. 

 

”Og så arbejder vi i 2016 på at blive bedre til at kommunikere vores viden ud. Vi er for eksempel kommet på Twitter. Og vi er meget bevidste om, at den viden, vi sidder med, skal ud og bruges i praksis. Den skal ikke kun ende i rapporter.”

 

Om Mette Fynbo:
Mette Fynbo har været formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker siden januar 2015. Hun er samtidig ansat som chefkonsulent i Vejdirektoratet, hvor hun har arbejdet med trafiksikkerhed siden 2009. Tidligere har hun arbejdet med trafiksikkerhed i Odense Kommune. Hun er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet.

 

Foto: Christoffer Askman, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

 

 

Om Havarikommissionen:

 

Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers opgave er at undersøge omstændighederne ved udvalgte alvorlige trafikulykker, så de kan undgås i fremtiden. Havarikommissionen undersøger ulykkerne, indhenter ny viden om forebyggelse og laver anbefalinger og formidler dem videre. Havarikommissionen er uafhængig af alle parter inden for transportsektoren. Derfor leverer de objektive undersøgelser. Teamet er tværfagligt og sammensat af folk, der ved noget om forskellige områder, der kan være knyttet til vejtrafikulykkerne i transportbranchen. Ifølge Havarikommissionen fremmes sikkerhed ved at finde årsager og ikke ved at placere skyld og ansvar. Derfor handler Havarikommissionens arbejde om hvad, hvorfor og hvordan - og ikke om hvem.