Branchearbejdsmiløudvalget for transport og engros

Grundmateriale

Hent vejledning

Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører

2012

Denne håndbog henvender sig primært til chaufføren, men den vil også, p.g.a. sin modulopbygning, kunne fungere som støttemateriale i forbindelse med indøvelse / instruktion.

2013

Bevægelse er meget vigtigt for at undgå ømhed i muskler og led efter mange timer ved rattet.

Bevarryggen.dk er opdateret med gode øvelser til bus- og taxichauffører til træning af bl.a. skuldre og nakke. Øvelserne kan udføres med og uden en elastik og kan downloades i Powerpoint og som faktaark. Som supplement er øvelserne udgivet i lommeformat.

 

Bus http://www.bevarryggen.dk/oevelser/#bus

Taxi http://www.bevarryggen.dk/oevelser/#taxi

Hvilken finger får du? Guide til trafiksikkerhedspolitik i virksomheden.

2012
Værktøjskassen er rettet mod alle virksomheder, som har medarbejdere,
der færdes i trafikken. Uanset om transportmidlet er cykel,
personbil, bus eller lastbil. Adfærd i trafikken kan påvirkes til at
blive bedre. Den enkelte ansattes adfærd i trafikken
medvirker til at skabe et godt eller dårligt billede af virksomheden.

Stress og forebyggelse

Førerpladsens indretning

2011 

Vejledning førerpladsens indretning og kollegatips – i både busser, lastbiler, varebiler og personbiler.

Bliv køreklar 

2010 

Værktøjskassen giver gode råd om, hvordan en virksomhed kan håndtere situationer, hvor medarbejdere har været udsat for en traumatisk oplevelse, det kan f.eks. være i forbindelse med et trafikuheld – uanset om chaufføren er direkte involveret i et uheld eller stopper for at hjælpe medtrafikanter.

 

Her er en word-fil med udkast til beredskabsplan mv. Klik her for at hente filen.

Stress og forebyggelse

Stress og forebyggelse

2017 

En værktøjskasse om arbejdsbetinget stress og hvad symptomerne er på kort og langt sigt samt gode råd til den enkelte, arbejdsmiljøorganisationen, kollegerne og ledelsen

Hent vejledning

Pengehåndtering i bus og taxi

2015

 

 

Inspiration til drøftelse af retningslinjer for pengehåndtering i virksomheder, blandt chauffører og i arbejdsmiljøorganisationerne.

 

Brancheområder

Til top
Hent vsejledning

Jeg kører turistbus

2010

Branchevejledning om de særlige forhold ved turistkørsel, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt ergonomi.

Hent vejledning

Branchevejledning om busser i rutekørsel

2011

Branchevejledningen sætter fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt velfærdsforanstaltninger for rutebuschauffører.

Hent vejledning

Branchevejledning Transport af kørestolsbrugere 

2007 

Vejledningen henvender sig til alle chauffører, der udfører erhvervsmæssig transport af kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede.  

Jeg kører taxi 

2012 

Branchevejledning om de særlige forhold ved taxikørsel, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt ergonomi.

 

Kræft blandt chauffører

2010

Pjece til chauffører med lang anciennitet i transportbranchen. En række udenlandske undersøgelser har vist, at chauffører har en øget risiko for en række kræftformer.

Til top

Persontransport

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside er målrettet arbejdsmiljøet for brancherne der beskæftiger sig med persontransport på vej, herunder busser, turistbusser, taxi og handicaptransport.

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk