Søg efter:    

Nye opgaver, omlægning, ny teknologi?

Ny guide – Forandrings GPS – giver gode råd til forandringsprocessor

 


Forandringer er blevet en del af hverdagen på danske virksomheder. Ofte betyder forandring udvikling og bedre trivsel. 


Samtidig indebærer forandringer en udfordring for både ledelse og medarbejdere, fordi alt det nye kræver tid, opmærksomhed og nye kompetencer. Forandringer kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø.


Med Forandrings GPS ønsker Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) og Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (BAR transport) at give virksomhederne nogle værktøjer til at arbejde med forandringer på virksomheden. Forandrings GPS navigerer jer rundt til fire holdepunkter, som sikrer, at I kommer hele vejen rundt om forandringerne.


De 4 holdepunkter er:


1. Vær på forkant med forandringerne. 


Når forandringerne er på vej, så overvej, hvordan I vil tage højde for de udfordringer, som forandringen vil betyde for de ledere og medarbejdere, det handler om. Sørg for at have tid til denne opgave.


2. Inddrag medarbejderne


Husk at inddrage medarbejderne i forandringerne, så de får ejerskab for det, der skal ske. Både gennem virksomhedens formelle samarbejdsorganer, men også ved at spørge og lytte til de berørte medarbejdere og afdelinger.


3. Kommunikér i hele processen

 

Sørg for gennem hele processen at få tydeliggjort, hvorfor det er nødvendigt med forandringen på
arbejdspladsen, og hvor arbejdspladsen er på vej hen. Husk at informere medarbejderne løbende – også når der ikke nødvendigvis er noget nyt at fortælle.


4. Tilbyd støtte og kompetencer


Vær opmærksom på, om der på grund af forandringerne er medarbejdere, hvis arbejde og opgaver bliver berørt. Det kan være, at de har ekstra brug for støtte og måske fokus på at udvikle nye kompetencer for at finde en plads i forandringerne.
Forandringer kommer I mange forskellige former. 


Eksempler kan være:


•    Flytning
•    Konkurs/lukning/afvikling af en virksomhed
•    Fusion med eller overtagelse af anden virksomhed
•    Udbudsrunder/virksomhedsoverdragelse
•    Intern omorganisering
•    Omlægning af produktionen
•    Indførelse af ny produktionsteknologi
•    Udvidelse af virksomheden med nye aktiviteter/nye produkter

 

I kan downloade hele guiden Forandrings GPS her