Søg efter:    

Hvor mange ulykker?

Se her hvor mange ulykker der har været over den sidste 4-årige periode inden for godstransport.

 

Af Mette Bau

 

Det er stadig mange ulykker, men der er færre. En opgørelse fra Arbejdstilsynet over ulykker fra branchen godstransport viser, at ulykkerne generelt er faldet en anelse siden 2010.

 

Ulykkerne er opgjort inden for fire kategorier; død, amputation, knoglebrud og forstuvninger.

 

I 2010 var der 4 dødsulykker mod 0 i 2014.

 

Inden for amputationer var tallet 10 i 2010 mens det er 8 i 2014. Dog var tallet helt nede på 6 i 2011 og 2012.

 

Knoglebrug er faldet en smule fra 278 ulykkestilfælde til 265, mens forstuvninger er faldet fra 1460 til 1074.

 

Generelt er udviklingen positiv men der er stadig ulykker, så fokus på at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø bør hele tiden være i fokus, så ulykkesstatistikken kan falde yderligere.

 

 

 

Det er en god idé at have fokus på ulykkesforebyggelsen i jeres virksomhed løbende. Her finder I inspiration til arbejdet:

Her finder du relevante vejledninger, der kan styrke ulykkesforebyggelsen i jeres godstransportvirksomhed