Søg efter:    

Arbejdstilsynet gennemfører udvidet risikobaseret tilsyn i branchen persontransport

Det gælder både rute-, turistbus og taxikørsel og primært virksomheder med over 10 ansatte. Læs med og bliv både klogere og klar til tilsynet.

 

 

Et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet kan være en god anledning til at få styr på arbejdsmiljøet. Derfor får du her et par gode råd til forberedelsen og lidt indsigt i selve tilsynet.

 

Der er som udgangspunkt tale om et almindeligt risikobaseret tilsyn, hvor I som virksomhed bliver kontaktet minimum 4 uger før – derefter aftales en tidspunkt for et ekstra tilsyn med særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø og ergonomi.

 

 

Sådan kan du forberede tilsynet

 

1. Tjek din virksomhed igennem

 

Brug for eksempel arbejdsmiljøvejviserne for din branche, så du ikke overser noget.

 

 

2. Tjek op på jeres APV

 

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvor arbejdsmiljproblemer er kortlagt. I skal inddrage information om sygefravær, prioritere eventuelle problemer og finder på løsninger.

 

APV'en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet.

 

Hvis I ikke har en gyldig APV ved tilsynet, vil det udløse et påbud.

 

3. Dokumentér den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

 

Drøftelsen skal bruges til at vurdere, om det foregående års mål for arbejdsmiljøarbejdet er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde.

 

I skal være forberedt på at blive bedt om at fremvise dokumentation for, at I har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 

4. Hav styr på obligatoriske dokumenter

 

Under et risikobaseret tilsyn vil I ofte blive bedt om at fremvise forskellige dokumenter. Det er derfor en god idé at tjekke om alle dokumenterne ligger klar.

 

De dokumenter I kan blive spurgt om er blandt andet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), brugsanvisninger, uddannelser og eftersyn.

 

På virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal I være forberedt på at fremvise dokumentation for, at der er givet tilbud om supplerende uddannelse til AMOs medlemmer.

 

Sådan foregår tilsynet

 

  • I bliver varslet minimum 4 uger før tilsynet, men ikke om det præcise tidspunkt.
  • Besøget varierer i tid alt efter størrelsen på virksomheden.
  • Under besøget bliver der talt med både ledelse og medarbejdere.
  • Besøget består af et opstartsmøde, besøg rundt på virksomheden og en afslutning.
  • Efter tilsynsbesøget får I besked om resultatet via e-boks.

                                  

Her er et par stikord til de temaer, Arbejdstilsynet kan spørge ind til under det særlige fokus:

 

  • Psykisk arbejdsmiljø;  vold og trusler, arbejdsmængde og tidspres
  • Ergonomi; løft af bagage og evt. håndtering af kørestole

 

Her kan I finde relevante materialer:

 

På BAR transport og engros´hjemmeside kan du under siden persontransport finde mange materialer om de emner, der er relevante i forbindelse med det risikobaserede tilsyn. Det kan være vejledning om konflikthåndtering, rutebus, turistkørsel, taxi, kørestole mm.

 

Find materialerne her

 

Du kan også finde masser af vejledning om ergonomi på BAR transport og engros´ temaside bevarryggen.dk